Ważna aktualizacja od XM

Zamieszczono 23/04/2020 o 11:51 czasu GMT. Dowiedz się więcej Aktualności

W ciągu ostatnich kilku dni nastąpił znaczny wzrost zmienności na rynku ropy naftowej (OIL). Co więcej, ceny kontraktów futures na ropę WTI OIL na maj osiągnęły niespotykaną dotąd cenę ujemną.

Informujemy, że w celu ochrony naszych Klientów i Firmy przed spodziewanymi zawirowaniami na rynku w tym okresie, XM wprowadzi następujące środki tymczasowe:

Od godziny 17:00 czasu serwera (GMT+3) w piątek 24.04.2020 r. minimalny margines (depozyt zabezpieczający) wymagany dla wszystkich pozycji (dla otwarcia nowych pozycji oraz utrzymania istniejących pozycji) zostanie tymczasowo podniesiony do:

  • 6% (dźwignia 17:1) dla GSOIL i NGAS
  • 4% (dźwignia 25:1) dla OIL, OILMn i BRENT

W przypadku, gdy cena któregokolwiek instrumentu związanego z surowcami energetycznymi (OIL, OILMn, BRENT, GSOIL i NGAS) osiągnie 0, firma dokona zamknięcia wszystkich otwartych pozycji po ostatniej dostępnej cenie rynkowej. Jest to środek niezbędny, ponieważ platformy transakcyjne nie przetwarzają ujemnych cen instrumentów finansowych.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz w celu ochrony naszych Klientów i Firmy, XM może być zmuszone podjąć dodatkowe kroki, włączając w to ustawienie któregokolwiek z wyżej wymienionych instrumentów w tryb „tylko zamknięcie” lub wyłączenie go z obrotu. Podejmując takie działania, Firma dołoży starań, aby poinformować o tym klientów z wyprzedzeniem, jednak przy nietypowych warunkach rynkowych może być konieczne wdrożenie ich w krótkim czasie lub bez uprzedniego powiadomienia.

Ograniczenia handlowe zostaną zniesione, gdy tylko warunki rynkowe powrócą do normy.

Klienci, którzy zamierzają utrzymywać otwarte pozycje w tym okresie o wysokiej zmienności, powinni upewnić się, że na ich kontach transakcyjnych znajdują się wystarczające środki, aby uniknąć wszelkich zakłóceń ich działalności transakcyjnej wynikających z możliwych wezwań do uzupełnienia depozytu i/lub automatycznego zamknięcia pozycji (stop-out).

Uwaga: W celu wyświetlenia poprawnych wymogów marginesu (depozytu zabezpieczającego), upewnij się, że posiadasz najnowszą wersję Terminala Klienta XM MT4/MT5.