NZDCAD – przystanek przed dalszym wzrostem?

Zamieszczono 18/01/2018 o 05:50 czasu GMT. Dowiedz się więcej Analizy

Po wybiciu z formacji klina skierowanej zgodnie do panującego wcześniej trendu spadkowego, notowania pary NZDCAD obrały kierunek północny o czym świadczą dołki i szczyty tworzące się na coraz wyższych poziomach. Dodatkowo łatwo odróżnić ruchy impulsu od korekt.

Korekta po ostatnim impulsie przybrała formę ruchu bocznego, który lepiej widoczny jest na wykresie 4-godzinnym poniżej. Notowania uwięzione są teraz między wsparciem na 0.9007, a oporem blisko 0.9110.

Jedna z wczorajszych świec, która utworzyła się po decyzji Banku Kanady odnośnie stóp procentowych zdołała przetestować zarówno wsparcie jak i opór. Obecnie warto poczekać na rozstrzygnięcie, gdzie preferowane jest wybicie górą oporu na 0.9110 i kontynuacja trendu wzrostowego.

Z kolei w przypadku przełamania wsparcia na 9007, otwarta zostanie droga najpierw do lokalnego poziomu blisko 0.8950, a następnie do 0.8880.