Sadzenie drzew dla dobra przyszłości – Misja XM w Indonezji

Zamieszczono 20.03.2018 o 08:14 czasu GMT. Dowiedz się więcej Aktualności

Od kilku ostatnich lat XM podejmuje nieustanne wysiłki w różnych zakątkach świata, aby przełożyć inicjatywy w zakresie społecznej odpowiedzialności firmy na konkretne działania. Ostatnie tego typu wydarzenie miało miejsce w Indonezji, gdzie potrzeba ochrony środowiska jest obecnie krytyczna.

Bez względu na to, w której części świata mieszkamy, środowisko i ekosystem wywierają bezpośredni wpływ na nasze życie. XM ma tego pełną świadomość, dlatego podejmujemy działania mające na celu ochronę i poprawę równowagi środowiska naturalnego.

Ostatnio wielu członków zespołu XM zaangażowało się w pomoc w przywracaniu ekosystemów lasów namorzynowych w Marundzie, osadzie miejskiej w Dżakarcie Północnej w Indonezji. XM przekazało lokalnej społeczności Marundy ponad 1000 nasion namorzynów.

Do chwili obecnej blisko 80% indonezyjskich lasów namorzynowych uległo poważnym zniszczeniom. W kontekście środowiska naturalnego, jest to istotne zagrożenie dla różnorodności biologicznej, a co za tym idzie dla lokalnych społeczności, których dochody i warunki życia zależą od lasów. Aby w znaczący sposób przyczynić się do poprawy sytuacji społeczności Marundy, postanowiliśmy pracować wspólnie z jej mieszkańcami sadząc nasiona namorzynów w pobliskim lesie.

Wierzymy, że nasz wspólny wysiłek w przywracanie lasów namorzynowych zmieni życie mieszkańców Marundy na lepsze.