Minutki Banku Rezerw Australii nie wpłynęły na wycenę AUD


comparic, Badania inwestycyjne XM

We wtorek o godzinie 03:30 czasu polskiego, Bank Rezerw Australii (RBA) opublikował protokoły z ostatniego posiedzenia dotyczącego polityki pieniężnej, nie wpłynęły one jednak w żaden sposób na wycenę AUD/USD.

Najważniejsze nagłówki z pełnej treści minutes poniżej:

  • Rada zgodziła się, że “przedwczesne byłoby rozważanie zaprzestania” programu skupu obligacji. Polityka musiałaby pozostać wysoce akomodacyjna, aby osiągnąć pełne zatrudnienie
  • Skup obligacji wspierał warunki akomodacyjne niezbędne do ożywienia gospodarczego
  • Powrót do napiętego rynku pracy, rzeczywista inflacja w docelowym przedziale mało prawdopodobna najwcześniej do 2024 r.
  • Gospodarka australijska przechodzi od ożywienia do ekspansji
  • Roczny wzrost płac musiałby być trwale powyżej 3%, aby inflacja osiągnęła cel
  • Członkowie oczekują jedynie stopniowego przyspieszenia wzrostu płac w ciągu najbliższych kilku lat
  • AUD w wąskim przedziale pomimo znacznego wzrostu cen niektórych towarów
  • Polityka monetarna przyczyniła się do tego, że kurs dolara AUD jest niższy niż mógłby być

Para walutowa AUD/USD porusza się tuż poniżej 50-okresowej średniej ruchomej i tuż nad poziomem 0,77 dol., konsolidując w wąskim zakresie cenowym nieprzerwanie od miesiąca.