Despite pledge, U.S. still wastes more than a third of its food - EPABy Leah Douglas

Dec 2 (Reuters) - More than one-third of food produced in the United States is thrown out, according to a report from the U.S. Environmental Protection Agency, which said the nation is falling far short of a 2015 goal to reduce that waste by half by 2030.

Food waste represents billions of dollars in lost value and poses a climate threat because much of the waste is placed in landfills where it generates the greenhouse gas methane, the EPA said.

“As the United States strives to meet the Paris Agreement targets to limit the increase in global temperature to 1.5 degrees above pre-industrial levels, changes to the food system are essential,” the EPA said in its report, published Dec. 1.

“Even if fossil fuel emissions were halted, current trends in the food system would prevent the achievement of this goal.”

Researchers estimate U.S. food loss to be in the range of 73 to 152 million metric tons per year, representing enough calories to feed more than 150 million people annually, or all the food insecure people in America nearly four times over.

In 2015, the U.S. Department of Agriculture and the EPA announced a joint goal to halve food waste by 2030 from a 2010 baseline, in part through partnership with the private sector and community organizations, but the nation has not yet made significant progress," the report said.

The initiative has included working groups and conference presentations, but offered no specific mandates for the private sector.

In 2010, 31% of the food supply was wasted.

The federal government has so far underinvested in the issue, said Shannon Kenny, senior advisor on food loss and waste at EPA’s Office of Research and Development and a lead author on the report. “We’ve been operating on a shoestring.”

The government strategy to reduce food waste would likely rely on public awareness campaigns. Kenny said she hoped new investments under the infrastructure plan or Build Back Better Act could help.
Reporting by Leah Douglas; Editing by Aurora Ellis

Wyłączenie odpowiedzialności: Każdy z podmiotów należących do XM Group świadczy usługę polegającą wyłącznie na realizacji zleceń i dostępie do naszej internetowej platformy transakcyjnej, umożliwiając danej osobie przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych na stronie lub za jej pośrednictwem, co nie ma na celu zmiany lub rozszerzenia tego zakresu, ani nie zmienia i nie rozszerza go. Taki dostęp i korzystanie z niego podlegają w każdej chwili: (i) Warunkom umowy, (ii) Ostrzeżeniom o ryzyku i (iii) Pełnemu wyłączeniu odpowiedzialności. Treści te są zatem podawane wyłącznie jako informacje ogólne. W szczególności należy pamiętać, że treści zawarte na naszej internetowej platformie transakcyjnej nie stanowią oferty ani zaproszenia do zawarcia jakichkolwiek transakcji na rynkach finansowych. Transakcje na każdym rynku finansowym wiążą się ze znacznym poziomem ryzyka dla twojego kapitału.

Wszystkie materiały publikowane na naszej internetowej platformie transakcyjnej są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych/informacyjnych i nie zawierają – i nie powinny być uważane za zawierające – porad ani rekomendacji dotyczących finansów, inwestycji, podatków lub transakcji, zapisu naszych cen transakcyjnych, ani też oferty lub zaproszenia do transakcji na jakichkolwiek instrumentach lub niezamówionych promocji finansowych.

Wszelkie treści pochodzące od podmiotów trzecich, jak i treści przygotowane przez XM, takie jak opinie, wiadomości, badania, analizy, ceny i inne informacje lub linki do stron podmiotów trzecich zawarte na tej stronie internetowej są udostępniane na zasadzie "tak, jak jest" (ang. "as-is") jako ogólny komentarz rynkowy i nie stanowią porady inwestycyjnej. W zakresie, w jakim jakakolwiek treść jest interpretowana jako badania inwestycyjne, należy zauważyć i zaakceptować, że treść ta nie była przeznaczona i nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i jako taka byłaby uważana za komunikat marketingowy w świetle odpowiednich przepisów prawnych i regulacji. Upewnij się, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze dokumenty Powiadomienie o zależnych badaniach inwestycyjnych oraz Ostrzeżenie o ryzyku, dotyczące powyższych informacji, do których można uzyskać dostęp tutaj.

Korzystamy z plików cookie, aby zapewnić użytkownikom optymalne warunki korzystania z naszej strony internetowej. Dowiedz się więcej lub zmień swoje ustawienia plików cookie.

Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.