XM nie świadczy usług obywatelom Stanów Zjednoczonych.

Former French President Sarkozy flags chaos risk as election looms<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><title>Former French President Sarkozy flags chaos risk as election looms</title></head><body>

PARIS, June 16 (Reuters) -Former French President Nicolas Sarkozy warned on Sunday that President Emmanuel Macron's unexpected decision to dissolve the National Assembly and call for snap legislative elections could backfire and plunge the country into chaos.

Macron called the snap vote, to be held in two rounds on June 30 and July 7, after his centrist alliance was trounced by the far-right National Rally (RN) in last Sunday's European Parliament ballot.

Sarkozy, the conservative former president who was in office from 2007 to 2012 and remains an important political figure, said possible chaos triggered by the dissolution of the assembly might be challenging to get out of, according to a report in the Journal du Dimanche.

"Giving the floor to the French people to justify the dissolution is a curious argument since this is precisely what more than 25 million French people have just done at the polls", Sarkozy, who is on friendly terms with Macron, said in reference to the European elections on June 9.

"The risk is great they confirm their anger rather than reverse it," he said.

A poll on Saturday appeared to support his concerns.

The OpinionWay-Vae Solis poll conducted for Les Echos and Radio Classique forecast RN would lead in the first round of the parliamentary election with 33% of the vote, ahead of the Popular Front, the alliance of left-wing parties, with 25%. Macron's centrist camp had 20%.

Thousands marched in Paris and cities across France on Saturday to protest against the far-right National Rally (RN) ahead of the upcoming elections.
Reporting by Dominique Vidalon
Editing by Bernadette Baum

</body></html>

Wyłączenie odpowiedzialności: Każdy z podmiotów należących do XM Group świadczy usługę polegającą wyłącznie na realizacji zleceń i dostępie do naszej internetowej platformy transakcyjnej, umożliwiając danej osobie przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych na stronie lub za jej pośrednictwem, co nie ma na celu zmiany lub rozszerzenia tego zakresu, ani nie zmienia i nie rozszerza go. Taki dostęp i korzystanie z niego podlegają w każdej chwili: (i) Warunkom umowy, (ii) Ostrzeżeniom o ryzyku i (iii) Pełnemu wyłączeniu odpowiedzialności. Treści te są zatem podawane wyłącznie jako informacje ogólne. W szczególności należy pamiętać, że treści zawarte na naszej internetowej platformie transakcyjnej nie stanowią oferty ani zaproszenia do zawarcia jakichkolwiek transakcji na rynkach finansowych. Transakcje na każdym rynku finansowym wiążą się ze znacznym poziomem ryzyka dla twojego kapitału.

Wszystkie materiały publikowane na naszej internetowej platformie transakcyjnej są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych/informacyjnych i nie zawierają – i nie powinny być uważane za zawierające – porad ani rekomendacji dotyczących finansów, inwestycji, podatków lub transakcji, zapisu naszych cen transakcyjnych, ani też oferty lub zaproszenia do transakcji na jakichkolwiek instrumentach lub niezamówionych promocji finansowych.

Wszelkie treści pochodzące od podmiotów trzecich, jak i treści przygotowane przez XM, takie jak opinie, wiadomości, badania, analizy, ceny i inne informacje lub linki do stron podmiotów trzecich zawarte na tej stronie internetowej są udostępniane na zasadzie „tak, jak jest” jako ogólny komentarz rynkowy i nie stanowią porady inwestycyjnej. W zakresie, w jakim jakakolwiek treść jest interpretowana jako badania inwestycyjne, należy zauważyć i zaakceptować, że treść ta nie była przeznaczona i nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i jako taka byłaby uważana za komunikat marketingowy w świetle odpowiednich przepisów prawnych i regulacji. Upewnij się, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze dokumenty Powiadomienie o zależnych badaniach inwestycyjnych oraz Ostrzeżenie o ryzyku, dotyczące powyższych informacji, do których można uzyskać dostęp tutaj.

Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.