XM nie świadczy usług obywatelom Stanów Zjednoczonych.

Globe Life- On June 13 Initiated Review Of Potential Vulnerabilities For Company Web Portal<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><title>BRIEF-Globe Life- On June 13 Initiated Review Of Potential Vulnerabilities For Company Web Portal</title></head><body>

June 14 (Reuters) -Globe Life Inc GL.N:

  • ON JUNE 13 INITIATED REVIEW OF POTENTIAL VULNERABILITIES RELATED TO ACCESS PERMISSIONS & USER IDENTITY MANAGEMENT FOR COMPANY WEB PORTAL

  • BELIEVES ISSUE IS SPECIFIC TO THIS PORTAL, AND ALL OTHER SYSTEMS REMAIN OPERATIONAL

  • POTENTIAL VULNERABILITIES OF A COMPANY WEB PORTAL LIKELY RESULTED IN UNAUTHORIZED ACCESS TO CERTAIN CONSUMER AND POLICYHOLDER INFORMATION

  • IMMEDIATELY UPON NOTIFICATION OF CIRCUMSTANCES, REMOVED EXTERNAL ACCESS TO PORTAL

  • CO'S OPERATIONS WILL NOT BE SIGNIFICANTLY IMPACTED BY REMOVAL OF EXTERNAL WEB ACCESS TO PORTAL IN QUESTION

  • OPERATIONS WILL NOT BE SIGNIFICANTLY IMPACTED BY REMOVAL OF EXTERNAL WEB ACCESS TO PORTAL UNDER REVIEW

  • INCIDENT HAS NOT HAD A MATERIAL IMPACT ON CO'S OPERATIONS

  • HAS NOT DETERMINED WHETHER THIS IS A MATERIAL CYBERSECURITY INCIDENT REQUIRED TO BE REPORTED

Source text for Eikon: [ID:n0000320335-24-000029]

Further company coverage: GL.N


</body></html>

Wyłączenie odpowiedzialności: Każdy z podmiotów należących do XM Group świadczy usługę polegającą wyłącznie na realizacji zleceń i dostępie do naszej internetowej platformy transakcyjnej, umożliwiając danej osobie przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych na stronie lub za jej pośrednictwem, co nie ma na celu zmiany lub rozszerzenia tego zakresu, ani nie zmienia i nie rozszerza go. Taki dostęp i korzystanie z niego podlegają w każdej chwili: (i) Warunkom umowy, (ii) Ostrzeżeniom o ryzyku i (iii) Pełnemu wyłączeniu odpowiedzialności. Treści te są zatem podawane wyłącznie jako informacje ogólne. W szczególności należy pamiętać, że treści zawarte na naszej internetowej platformie transakcyjnej nie stanowią oferty ani zaproszenia do zawarcia jakichkolwiek transakcji na rynkach finansowych. Transakcje na każdym rynku finansowym wiążą się ze znacznym poziomem ryzyka dla twojego kapitału.

Wszystkie materiały publikowane na naszej internetowej platformie transakcyjnej są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych/informacyjnych i nie zawierają – i nie powinny być uważane za zawierające – porad ani rekomendacji dotyczących finansów, inwestycji, podatków lub transakcji, zapisu naszych cen transakcyjnych, ani też oferty lub zaproszenia do transakcji na jakichkolwiek instrumentach lub niezamówionych promocji finansowych.

Wszelkie treści pochodzące od podmiotów trzecich, jak i treści przygotowane przez XM, takie jak opinie, wiadomości, badania, analizy, ceny i inne informacje lub linki do stron podmiotów trzecich zawarte na tej stronie internetowej są udostępniane na zasadzie „tak, jak jest” jako ogólny komentarz rynkowy i nie stanowią porady inwestycyjnej. W zakresie, w jakim jakakolwiek treść jest interpretowana jako badania inwestycyjne, należy zauważyć i zaakceptować, że treść ta nie była przeznaczona i nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i jako taka byłaby uważana za komunikat marketingowy w świetle odpowiednich przepisów prawnych i regulacji. Upewnij się, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze dokumenty Powiadomienie o zależnych badaniach inwestycyjnych oraz Ostrzeżenie o ryzyku, dotyczące powyższych informacji, do których można uzyskać dostęp tutaj.

Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.