Hearings begin in Torres Strait Islands's climate suit versus Australia<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><title>Hearings begin in Torres Strait Islands's climate suit versus Australia</title></head><body>

By Stefica Nicol Bikes

SYDNEY, June 5 (Reuters) -Australian federal court officials on Monday began hearings on a lawsuit filed by a group of Torres Strait Islanders alleging the Australian government had failed to protect them from climate change, which threatens to destroy their homes.

The case, the first climate class action brought by Australia's First Nations people, was filed in 2021 on behalf of the remote islands of Boigu and Saibai in the Torres Strait off Australia's north coast.

The initial hearings will happen in the islands until June 19, with the court expected to hear from the islanders about the threats from rising sea to their culture, life and homes.

"From Saibai's point of view, they say by 2029 most of the low-lying islands in the Torres Strait will go underwater, that is very true because Saibai and Boigu will be the very first islands to disappear," Paul Kabai, one of the two plaintiffs, told Reuters.

The Torres Strait Islands face the threat of floods and salt ruining their soil as global warming leads to more storms and rising sea levels.

Plaintiffs are seeking court orders that require the federal government - which currently aims to reach net zero emissions by 2050 - to take more steps to hit that target earlier.

The case is being supported by a non-profit advocacy group, Grata Fund, and the Urgenda Foundation, and is being run by class action firm Phi Finney McDonald.
Reporting by Stefica Nicol Bikes; Editing by Christian Schmollinger

</body></html>

Wyłączenie odpowiedzialności: Każdy z podmiotów należących do XM Group świadczy usługę polegającą wyłącznie na realizacji zleceń i dostępie do naszej internetowej platformy transakcyjnej, umożliwiając danej osobie przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych na stronie lub za jej pośrednictwem, co nie ma na celu zmiany lub rozszerzenia tego zakresu, ani nie zmienia i nie rozszerza go. Taki dostęp i korzystanie z niego podlegają w każdej chwili: (i) Warunkom umowy, (ii) Ostrzeżeniom o ryzyku i (iii) Pełnemu wyłączeniu odpowiedzialności. Treści te są zatem podawane wyłącznie jako informacje ogólne. W szczególności należy pamiętać, że treści zawarte na naszej internetowej platformie transakcyjnej nie stanowią oferty ani zaproszenia do zawarcia jakichkolwiek transakcji na rynkach finansowych. Transakcje na każdym rynku finansowym wiążą się ze znacznym poziomem ryzyka dla twojego kapitału.

Wszystkie materiały publikowane na naszej internetowej platformie transakcyjnej są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych/informacyjnych i nie zawierają – i nie powinny być uważane za zawierające – porad ani rekomendacji dotyczących finansów, inwestycji, podatków lub transakcji, zapisu naszych cen transakcyjnych, ani też oferty lub zaproszenia do transakcji na jakichkolwiek instrumentach lub niezamówionych promocji finansowych.

Wszelkie treści pochodzące od podmiotów trzecich, jak i treści przygotowane przez XM, takie jak opinie, wiadomości, badania, analizy, ceny i inne informacje lub linki do stron podmiotów trzecich zawarte na tej stronie internetowej są udostępniane na zasadzie „tak, jak jest” jako ogólny komentarz rynkowy i nie stanowią porady inwestycyjnej. W zakresie, w jakim jakakolwiek treść jest interpretowana jako badania inwestycyjne, należy zauważyć i zaakceptować, że treść ta nie była przeznaczona i nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i jako taka byłaby uważana za komunikat marketingowy w świetle odpowiednich przepisów prawnych i regulacji. Upewnij się, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze dokumenty Powiadomienie o zależnych badaniach inwestycyjnych oraz Ostrzeżenie o ryzyku, dotyczące powyższych informacji, do których można uzyskać dostęp tutaj.

Korzystamy z plików cookie, aby zapewnić użytkownikom optymalne warunki korzystania z naszej strony internetowej. Dowiedz się więcej lub zmień swoje ustawienia plików cookie.

Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.