Mediobanca, vede ricavi a 3,8 mld euro al 2026<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><title>IN BREVE-Mediobanca, vede ricavi a 3,8 mld euro al 2026</title></head><body>

May 24 (Reuters) -Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA MDBI.MI:

 • MEDIOBANCA, APPROVATE LE LINEE GUIDA DEL PIANO 2023-26

 • MEDIOBANCA, VEDE RICAVI A €3,8MLD (+6%)

 • MEDIOBANCA VEDE UTILE PER AZIONE A €1,8 (EPS +15%)

 • MEDIOBANCA VEDE ROTE AL 15% (DAL 12%)

 • MEDIOBANCA VEDE RORWA AL 2,7% (+60PB)

 • MEDIOBANCA VEDE DIVERSA ALLOCAZIONE DEL CAPITALE, AL CIB NON OLTRE 1/3 DEL GRUPPO

 • MEDIOBANCA VEDE RICAVI CAPITAL-LIGHT AL 50% DEL TOTALE (DAL 30%)

 • MEDIOBANCA VEDE CASH PAY-OUT AL 70%, PER TOTALI €2,7MLD, INTRODUZIONE INTERIM DIVIDEND

 • MEDIOBANCA VEDE RIACQUISTO E CANCELLAZIONE DI AZIONI PROPRIE PER COMPLESSIVO €1MLD NEI TRE ANNI

 • MEDIOBANCA VEDE CET1 FL >14,5% ANNUO, CON SPAZIO PER CRESCITA ESTERNA

 • MEDIOBANCA VEDE RENDIMENTO CUMULATO ANNUALE CIRCA 12%

 • MEDIOBANCA VEDE CRESCITA REMUNERAZIONE AZIONISTI SINO A €3,7MLD IN 2024-26 (+70% RISPETTO AL PRECEDENTE QUADRIENNIO) DI CUI €2,7MLD IN DIVIDENDI E €1MLD TRAMITE RIACQUISTO E CANCELLAZIONE DI AZIONI PROPRIE

 • MEDIOBANCA VEDE OBIETTIVI ESG QUANTITATIVI INSERITI NEI PIANI DI REMUNERAZIONE DEL TOP MANAGEMENT

Further company coverage: MDBI.MI


(Gdansk Newsroom)

</body></html>

Wyłączenie odpowiedzialności: Każdy z podmiotów należących do XM Group świadczy usługę polegającą wyłącznie na realizacji zleceń i dostępie do naszej internetowej platformy transakcyjnej, umożliwiając danej osobie przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych na stronie lub za jej pośrednictwem, co nie ma na celu zmiany lub rozszerzenia tego zakresu, ani nie zmienia i nie rozszerza go. Taki dostęp i korzystanie z niego podlegają w każdej chwili: (i) Warunkom umowy, (ii) Ostrzeżeniom o ryzyku i (iii) Pełnemu wyłączeniu odpowiedzialności. Treści te są zatem podawane wyłącznie jako informacje ogólne. W szczególności należy pamiętać, że treści zawarte na naszej internetowej platformie transakcyjnej nie stanowią oferty ani zaproszenia do zawarcia jakichkolwiek transakcji na rynkach finansowych. Transakcje na każdym rynku finansowym wiążą się ze znacznym poziomem ryzyka dla twojego kapitału.

Wszystkie materiały publikowane na naszej internetowej platformie transakcyjnej są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych/informacyjnych i nie zawierają – i nie powinny być uważane za zawierające – porad ani rekomendacji dotyczących finansów, inwestycji, podatków lub transakcji, zapisu naszych cen transakcyjnych, ani też oferty lub zaproszenia do transakcji na jakichkolwiek instrumentach lub niezamówionych promocji finansowych.

Wszelkie treści pochodzące od podmiotów trzecich, jak i treści przygotowane przez XM, takie jak opinie, wiadomości, badania, analizy, ceny i inne informacje lub linki do stron podmiotów trzecich zawarte na tej stronie internetowej są udostępniane na zasadzie „tak, jak jest” jako ogólny komentarz rynkowy i nie stanowią porady inwestycyjnej. W zakresie, w jakim jakakolwiek treść jest interpretowana jako badania inwestycyjne, należy zauważyć i zaakceptować, że treść ta nie była przeznaczona i nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i jako taka byłaby uważana za komunikat marketingowy w świetle odpowiednich przepisów prawnych i regulacji. Upewnij się, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze dokumenty Powiadomienie o zależnych badaniach inwestycyjnych oraz Ostrzeżenie o ryzyku, dotyczące powyższych informacji, do których można uzyskać dostęp tutaj.

Korzystamy z plików cookie, aby zapewnić użytkownikom optymalne warunki korzystania z naszej strony internetowej. Dowiedz się więcej lub zmień swoje ustawienia plików cookie.

Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.