'Smells like death': Peru oil spill clear-up drags on as fishermen count costLIMA, Jan 21 (Reuters) - Spanish energy firm Repsol REP.MC said on Friday a clear-up operation for a major oil spill on the coast near Peru's capital Lima would take until the end of February, in an environmental incident declared a 'catastrophe' by the government.

Dead seals, fish and birds have washed up on the shore covered in oil, while fishing activities in the area have been suspended, the government has said. Repsol said it had enlisted fishermen to help clear-up the oil.

"I used to collect crustaceans, but now, when I walk to the shore, they are dead," fisherman Walter de la Cruz told Reuters. "Fishermen used to go sell the seafood that we collect. But now everything smells like death."

The Pacific Ocean off Peru is a significant source of marine life and seafood for Peruvians, who cherish dishes such as ceviche.

The government has said Repsol spilled some 6,000 barrels of oil into the ocean last week near its La Pampilla refinery, which the company has blamed on unusual waves triggered by a volcanic eruption in Tonga.

The company has declined to state the magnitude of the spill, saying its still evaluating the impact.

Repsol added in a statement to Peru's securities regulator SMV that oil refining operations are continuing normally and that it does not expect an official investigation to "significantly affect" the subsidiary's business position.

"This incident has not affected the continuity of our operations, or our capacity to supply the market," Repsol said in a statement. "The event has not had a significant impact on the productive activities of the refinery."

Peru's environmental agency OEFA said on Thursday that about 1.7 million square meters (420.08 acres) of soil and 1.2 million square meters of ocean had been affected by the spill.

Leftist Peruvian President Pedro Castillo described it as the biggest "ecological disaster" to affect the Andean nation in recent years.

Repsol added it had deployed about 840 people to help with cleaning tasks. Repsol's La Pampilla accounts for 54% of Peru's refining capacity.
Reporting by Marco Aquino and Reuters TV; Editing by Daniel Wallis

Wyłączenie odpowiedzialności: Każdy z podmiotów należących do XM Group świadczy usługę polegającą wyłącznie na realizacji zleceń i dostępie do naszej internetowej platformy transakcyjnej, umożliwiając danej osobie przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych na stronie lub za jej pośrednictwem, co nie ma na celu zmiany lub rozszerzenia tego zakresu, ani nie zmienia i nie rozszerza go. Taki dostęp i korzystanie z niego podlegają w każdej chwili: (i) Warunkom umowy, (ii) Ostrzeżeniom o ryzyku i (iii) Pełnemu wyłączeniu odpowiedzialności. Treści te są zatem podawane wyłącznie jako informacje ogólne. W szczególności należy pamiętać, że treści zawarte na naszej internetowej platformie transakcyjnej nie stanowią oferty ani zaproszenia do zawarcia jakichkolwiek transakcji na rynkach finansowych. Transakcje na każdym rynku finansowym wiążą się ze znacznym poziomem ryzyka dla twojego kapitału.

Wszystkie materiały publikowane na naszej internetowej platformie transakcyjnej są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych/informacyjnych i nie zawierają – i nie powinny być uważane za zawierające – porad ani rekomendacji dotyczących finansów, inwestycji, podatków lub transakcji, zapisu naszych cen transakcyjnych, ani też oferty lub zaproszenia do transakcji na jakichkolwiek instrumentach lub niezamówionych promocji finansowych.

Wszelkie treści pochodzące od podmiotów trzecich, jak i treści przygotowane przez XM, takie jak opinie, wiadomości, badania, analizy, ceny i inne informacje lub linki do stron podmiotów trzecich zawarte na tej stronie internetowej są udostępniane na zasadzie „tak, jak jest” jako ogólny komentarz rynkowy i nie stanowią porady inwestycyjnej. W zakresie, w jakim jakakolwiek treść jest interpretowana jako badania inwestycyjne, należy zauważyć i zaakceptować, że treść ta nie była przeznaczona i nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i jako taka byłaby uważana za komunikat marketingowy w świetle odpowiednich przepisów prawnych i regulacji. Upewnij się, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze dokumenty Powiadomienie o zależnych badaniach inwestycyjnych oraz Ostrzeżenie o ryzyku, dotyczące powyższych informacji, do których można uzyskać dostęp tutaj.

Korzystamy z plików cookie, aby zapewnić użytkownikom optymalne warunki korzystania z naszej strony internetowej. Dowiedz się więcej lub zmień swoje ustawienia plików cookie.

Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.