Trend Price Action cz. 1 – dołki i szczyty, impulsy i korekty.

Zamieszczono 02/02/2015 o 13:23 czasu GMT. Dowiedz się więcej Ciekawe artykuły

Jedną z podstawowych technika analizy ceny, której poznanie zaleca się początkującym traderom, to Price Action. Metoda ta bardzo ułatwia traderom interpretację ruchów ceny, o ile przeprowadzona prawidłowo. Pierwszym i zarazem zasadniczym tematem Price Action są trendy. Handel z trendem ma wiele zalet, żeby wspomnieć tylko korzystny stosunek zysku do ryzyka czy większe prawdopodobieństwo kontynuacji aniżeli załamania. Dziś omówimy zatem aspekty trendu według techniki Price Action.

Wyższe szczyty, wyższe dołki

W Price Action podstawowe znaczenie mają szczyty i dołki, toteż podstawowym kryterium trendu jest układ szczytów i dołków – w trendzie wzrostowym kolejne dołki i szczyty będą układały się wyżej, a w trendzie spadkowym kolejne dołki i szczyty układać się będą coraz niżej.

pocz_USDCADH1a

.

Lepiej to widać, kiedy połączymy dołki i szczyty linią ciągłą, tak żeby cena nie wystawała w żadnym momencie poza obrys.

pocz_USDCADH1b

.

Na historycznym wykresie, jak wiadomo, wszystko wygląda pięknie. Zobaczmy zatem jak to wygląda z prawej strony wykresu.

Projekcja trendu na przyszłość.

Projekcja trendu na przyszłość.

Spodziewamy się, że cena będzie podążała nadal kanałem tworząc wyższe szczyty i wyższe dołki, jako że prawdopodobieństwo na rynku leży po stronie kontynuacji trendu. Nie jest powiedziane, że projekcja będzie co do joty realizowana przez cenę, jako że dynamika trendu może się zmieniać, co spowoduje rozszerzenie kanału, wydłużenie/skrócenie odstępów między kolejnymi ekstremami, etc. Najważniejsze jednak jest utrzymywanie konfluencji fal przy uwzględnieniu trendów różnego rzędu.

Duży i mały trend

Rynek jest fraktalny, to znaczy, że mniejsze ruchy cenowe budują większe, a między małymi, średnimi oraz dużymi interwałami występuje podobieństwo formacji cenowych. Podobnie jest z trendami i korektami – które również można uznać za formacje cenowe. A więc duża fala trendu będzie budowana przez fale niższego rzędu, a te z kolei budować będą małe falki jeszcze niższego rzędu, i tak dalej.

Fale wyższego, średniego i niższego rzędu budujące trendy.

Fale wyższego, średniego i niższego rzędu budujące trendy.

Wniosek z powyższego wykresu jest taki, że trend wzrostowy wyższego rzędu może w danym momencie być przecinany trendami spadkowymi niższego rzędu, które na małym interwale będą znaczącymi ruchami spadkowymi podczas, gdy na wysokim interwale będą ledwie korektą.

Impuls kontra korekta

W trendzie ruch zgodny z kierunkiem nazywamy impulsem, szczególnie że często jest to ruch gwałtowny, wyzwolony silnymi zakupami, aktywujący zlecenia stop. Ruch przeciwny, jest z reguły wolniejszy, wymuszony, dosłownie pchany pod prąd, ponieważ traderzy otwierający pozycje kontrujące czy zamykające profity zderzają swoje zlecenia z falą napływających zleceń skierowanych na kontynuację impulsu. Co do zasady korekta powinna być względnie płytka, poszarpana i trwać wyraźnie dłużej aniżeli sam impuls.

pocz_impuls_korekta

Przykład impulsu i korekty.

Odwrócenie trendu?

Traderzy inwestujący z trendem często napotykają na poważny problem, a mianowicie określenie kiedy dany trend zostanie skorygowany, a kiedy się zakończy silnym odwróceniem oraz jak głęboka może być potencjalna korekta. Tymi aspektami zajmiemy się w kolejnych częściach serii o trendach Price Action.

 Zobacz również inne “Ciekawe Artykuły”