USD/JPY – kanał spadkowy

Zamieszczono 22/07/2014 o 07:10 czasu GMT. Dowiedz się więcej Analizy

Na wykresie H4 pary USD/JPY można zauważyć, że porusza się ona w kanale spadkowym. Popyt na tej parze wydaje się słabnąć, gdyż odbicia na interwale D1 od długoterminowej strefy wsparcia są coraz słabsze. Kolejna okazja do zagrania na spadki może pojawić się jeszcze dzisiaj, gdyż cena zmierza do górnej krawędzi kanału, gdzie jednocześnie występuje bardzo silna strefa oporu, od której dwa poprzednie odbicia były naprawdę bardzo dynamiczne i gwałtowne.

uj