XM wspiera edukację dzieci w Wietnamie

Zamieszczono 31.10.2022 o 12:07 czasu GMT. Dowiedz się więcej Aktualności

XM niedawno przekazało darowiznę na rzecz stowarzyszenia Ho Chi Minh City Child Welfare Association (HCWA) w Wietnamie, aby zapewnić potrzebującym dzieciom dostęp do wysokiej jakości edukacji niezależnie od ich sytuacji życiowej.

Wietnam jest pełen dzieci żyjących na ulicy, zastanawiających się, gdzie znajdą następny posiłek, szukających schronienia przed agresywnymi rodzicami i cierpiących na problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym. Sednem tego, czego chcą, jest bezpieczeństwo, ciepły uścisk i szansa na lepszą przyszłość.

HCWA oferuje ochronę, edukację i wsparcie dla tych dzieci. Usuwa bariery edukacyjne i pomaga im przetrwać i rozwijać się.

Nasz datek zapewni stypendia dla 10 uczniów, którymi opiekuje się miasto, zapewniając im kontynuację nauki w szkole. Będzie również przeznaczony na pokrycie kosztów transportu dla wolontariuszy charytatywnych, którzy niestrudzenie pracują, aby zmienić życie potrzebujących dzieci.

Założona ponad 30 lat temu HCWA jest organizacją społeczną typu non-profit, zapewniającą system wsparcia dzieciom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji życiowej, które są zagrożone wykorzystywaniem seksualnym i przymusową pracą, uzależnieniem od narkotyków oraz chorobami takimi jak HIV/AIDS. Organizacja charytatywna pomogła do tej pory ponad 300 000 dzieci, ponownie integrując je ze społeczeństwem i zapewniając podstawowe środki, których potrzebują do prowadzenia stabilnego życia.

U podstaw naszego programu odpowiedzialności społecznej leży wspólny cel, jakim jest budowanie społeczeństwa, w którym dzieci mogą się rozwijać, wspieranie organizacji charytatywnych, które opiekują się najsłabszymi. Na początku tego roku wsparliśmy również organizację charytatywną dla dzieci w Sajgonie w Wietnamie, przekazując przybory szkolne dla potrzebujących dzieci.

Przeczytaj więcej o tym, jak HCWA pomaga dzieciom i wesprzyj ich wysiłki tutaj.