Đăng ký tài khoản thực 1/2

Dự kiến thời gian hoàn thành đăng ký là 2 phút

Hãy hoàn thành biểu mẫu này chỉ bằng các ký tự tiếng Anh.

Vui lòng hoàn thành mẫu dưới đây bằng cách sử dụng tên và họ của bạn thể hiện ở trong giấy tờ nhận dạng của bạn.

Hãy đảm bảo các email gửi từ site@xm.com không bị chuyển vào thư mục spam để bạn có thể nhận được đầy đủ các email trao đổi. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên thêm site@xm.com vào danh bạ để các email không bị chuyển vào thư mục spam.

Thông tin cá nhân

Gợi ý: Mỗi khách hàng chỉ được dùng một địa chỉ email


Chi tiết tài khoản giao dịch


Xác nhận

Chúng tôi sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Tìm hiểu thêm và thay đổi thiết lập cookie của bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo Rủi ro của chúng tôi.