Hãy đăng ký!

Bắt đầu giao dịch chỉ trong vài phút.

  • Sử dụng 10 - 15 ký tự
  • Sử dụng 1 hoặc nhiều số
  • Sử dụng 1 hoặc nhiều chữ thường kiểu ký tự tiếng Anh
  • Sử dụng 1 hoặc nhiều chữ hoa kiểu ký tự tiếng Anh
  • Sử dụng 1 hoặc nhiều ký tự đặc biệt (#[]()@$&*!?|,.^/\+_-)


Cần thêm tài khoản giao dịch?

Các chủ tài khoản thực XM hiện tại có thể đăng ký tài khoản bổ sung thông qua Khu vực thành viên.


Bạn đã sẵn sàng mở tài khoản? Đăng nhập tại đây

Chúng tôi sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Tìm hiểu thêm và thay đổi thiết lập cookie của bạn.