XM Logo

Hãy đăng ký!

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập

Bạn có Mã đối tác?

© 2024 XM là một tên thương mại của Trading Point Holdings Ltd. Bảo lưu mọi quyền. Chính sách bảo mật Chính sách Cookie Chính sách thông báo lỗ hổng Điều khoản và Điều kiện

Pháp lý: Trang web này được vận hành bởi Trading Point of Financial Instruments Limited, số đăng ký HE251334, có địa chỉ đăng ký tại 12 Richard & Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3rd Floor, 3042 Limassol, Cyprus.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Forex và CFD có độ rủi ro cao đối với vốn đầu tư của bạn. Vui lòng đọc và đảm bảo bạn hiểu đầy đủ Thông báo Rủi ro của chúng tôi.

Trading Point of Financial Instruments Limited cung cấp các dịch vụ đầu tư và dịch vụ hỗ trợ cho các khách hàng cư trú tại Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA).