Ekonomisk Kalender

Rätt beslut vid rätt tillfälle

Vilka är det mest kraftfulla kommande kurspåverkande händelserna? När kommer en hausseartad trend eller en baissetrend sannolikt att påbörjas och hur kommer det att påverka marknaden?

För handlare är beslutsfattande viktigast av allt. Att sätta upp ett investeringsmål och välja ett visst finansiellt instrument att handla på kan endast ge den förväntade avkastningen på investeringen om du vet vad som rör marknaden och när det är optimalt läge att gå in eller ur dina affärer.

XM ekonomiska kalender ger värdefull information om kommande makroekonomiska händelser med hjälp av redan schemalagda nyhetsmeddelanden och regeringsrapporter på ekonomiska indikatorer som påverkar de finansiella marknaderna. Detta hjälper dig inte bara följa en rad viktiga ekonomiska händelser som kontinuerligt rör marknaden utan även fatta rätt investeringsbeslut. Eftersom marknadsreaktionerna på ekonomiska händelser är väldigt snabba kommer du finna det praktiskt att veta tidpunkten för sådana kommande händelser och anpassa dina handelsstrategier därefter.

På både hausseartade och baisseartade marknader finns det goda chanser för vinst – så länge du vet vilken som mest sannolikt kommer att slå in och vilka förändringar det kommer att föra med sig. Det är där XM ekonomiska kalender definitivt kommer att hjälpa dig.

Ekonomisk kalenderindikator

Med regelbunden användning av XM ekonomiska kalender kan du följa publiceringsschemat för många ekonomiska indikatorer och göra dig redo för betydande marknadsrörelser. Ekonomiska indikatorer hjälper dig att överväga affärer i samband med ekonomiska händelser och förstå prisåtgärder under dessa händelser. Genom att följa indikatorer för BNP, till exempel, eller inflation och sysselsättningsstyrka, kan du förutse marknadens volatilitet och få potentiella handelsmöjligheter i god tid.

Nedan kan du se en översikt över de viktigaste ekonomiska indikatorerna.

Genomsnittlig lön per timme

En ledande indikator för konsumentutgifter som utvärderar inflationsnivån som ådragits av alla ekonomiska sektorer (exklusive jordbruket) när lönerna betalas ut till anställda.

Konsumentförtroendeindex

En månatlig publicering som bildas från undersökningsresultaten av över 5,000 hushåll. Det mäter genomsnittligt konsumentförtroende och köpkraft (till exempel kan en drastisk minskning av konsumenternas förtroende visa en vikande ekonomi).

Konsumentprisindex (KPI)

En statistisk uppskattning som mäter förändringar i priset på tjänster och konsumtionsvaror. KPI används som ett mått på inflation, eftersom det rapporterar prisförändringar i över 200 kategorier.

Beställningar av varaktiga varor

En månatligt släppt nyckelindikator på framtida tillverkningsaktivitet med indikatorer på nya ordrar hos inhemska tillverkare för kommande leverans av varaktiga varor.

Employment Cost Index (ECI)

En kvartalsvis ekonomisk serie som visar de stigande och fallande tendenserna i anställningskostnaderna. Det mäter inflation på löner och förmåner betalda av arbetsgivare i USA.

Bruttonationalprodukt (BNP)

Indikerar den ekonomiska tillväxten i ett land och bestäms av produktion, intäkter och kostnader. BNP är ofta korrelerat med levnadsstandard. Det är marknadsvärdet på alla tjänster och varor som produceras i ett land under en viss tidsperiod.

BNP-deflator

Ett mått på prisnivåer för alla varor och tjänster i en ekonomi. Användningen av deflatorn hjälper dig att beräkna skillnaden mellan nominell och reell BNP.

Industriproduktion (IP)

En indikator för förändringar i produktionen i industrisektorn (t.ex. tillverkning, gruvdrift). Det indikerar den industriella kapaciteten i ett land.

Industrial Production and Capacity Utilization (IPCU)

Publiceras av US Federal Reserve varje månad och mäter den ekonomiska aktiviteten och visar data för den föregående månaden om den totala mängden industriproduktion i USA. IPCU uppmuntrar köp eller sälj i vissa branscher.

Internationell Handel (handelsbalans)

Mäter skillnaden mellan import och export av alla varor och tjänster. Förändringar inom import och export, tillsammans med nivån på den internationella handelsbalansen, indikerar marknadstrender.

Institute of Economic Research (IFO)

En företagsundersökning baserad på den senaste ekonomiska datan från över 7,000 tyska företagsledare. Den tillhandahåller en bedömning av det nuvarande och kommande ekonomiska klimatet i Tyskland och Europa.

National Association of Purchasing Manager Index (NAPM)

Mäter ekonomin i allmänhet och tillverkningsindustrin i synnerhet. Det sammanfattar undersökningen av över 250 företag i alla amerikanska delstater, och det beräknar data för produktion, nya ordrar och sysselsättning.

Non-farm Payroll Employment

En månatlig rapport från US Department of Labor som ger statistiska uppgifter om det aktuella läget på den amerikanska arbetsmarknaden. Används också för att ge prognos över framtida nivåer av ekonomisk aktivitet.

Producentprisindex (PPI)

En ofta använd ekonomisk indikator som mäter de genomsnittliga förändringarna i försäljningspriser som mottagits av inhemska producenter inom tillverkning, gruvdrift, elbolag och jordbruk.

Inköpschefsindex (PMI)

Indikerar ekonomisk aktivitet och visar andelen av företagsanställda som ansvarar för varu- och tjänsteförvärv (dvs. inköpschefer) i en viss ekonomisk sektor. PMI över 50 indikerar vanligtvis en expanderande ekonomi, medan allt under 50 indikerar ekonomisk nedgång.

Detaljhandelssiffror

En månatlig rapport som mäter konsumenternas utgifter (en viktig indikator på BNP i USA). Som en lämplig indikator på konsumenternas konsumtionsmönster kan den användas för att bedöma den omedelbara riktningen i en ekonomi.

Tankan (Kortsiktig Ekonomisk Observation)

En kvartalsvis undersökning som utfärdas av Bank of Japan gällande den japanska ekonomins status. Den påverkar på ett betydande vis valutakurser och lager, och som sådan, anses den vara en stor ekonomisk indikator i Japan.

Arbetslöshetssiffror

Den procentuella andelen arbetslösa, mätt genom förhållandet mellan individer som är utan arbete och som är villiga och kan arbeta som motsats till det totala antalet individer inom arbetskraften. Det är en eftersläpande indikator eftersom den ändras tillsammans med ekonomin, och den visar framtida räntor och penningpolitik.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar.

Riskvarning: Ditt kapital riskeras. Produkter med hävstång är inte lämpliga för alla. Vänligen se vår Riskinformation.