XMs välgörenhetsuppdrag i Uganda

Postat den 29 juni, 2017 klockan 07.26 GMT. Läs mer CSR

XMs humanitära arbete fortsätter med vårt nästa uppdrag i Uganda som hjälper barnen på barnhemmet Saint Antonios of Monde Orphanage som liggger i Wobulenzidistriktet.

Att bygga en bättre värld är en av grundpelarna i vårt sociala ansvar inom företaget. Utbildning är nyckeln för att till att låsa upp folks potential och det är också grunden för social och ekonomisk utveckling för alla länder över hela världen. Därför tycker vi att alla ska ha tillgång till alla typer av utbildning.

Mer än 400 barn vaknar upp varje dag på barnhemmet, som drivs av Fader Antonios Mutyaba, en lokal präst som vigt sitt liv åt barns välmående och att hjälpa dem avsluta gymnasiet. Såväl som att erbjuda 3 mål mat om dagen finns det en skola på plats för barnhemsbarnen, tillsammans med 500 lokala barn, vilket betyder att resurserna är begränsade då barnhemmet växer. Dessutom har en teknisk skola grundats så att äldre elever kan lära sig färdigheter som hjälper dem lyckas i en karriär i de lokala industrierna.

Lokala intäkter samlas in genom projekt såsom att bygga ett partnerskap med en lokal kaffeexportör för att lära bönder hur de producerar högkvalitativt kaffe som är värt mer. Det är dock tillräckligt för att ge studenterna allt de behöver för en utbildning av god kvalitet.

Vad är XMs roll i det här?

XM har donerat ett betydande belopp för att bygga nya klassrum, då stormar tyvärr har förstört en an deras gamla byggnader. Vi förstår att det kommer krävas mycket hårt arbete och ihållighet för att hjälpa till att förändra de lokala barnens liv, men det är inte något vi är rädda för. Att jobba tillsammans för att forma den framtida generationen är vad vi anser vara vårt huvudsakliga uppdrag.

Klassrumsbyggnaden är bara en del av vad vi strävar efter att uppnå och ge till området. Mer nyheter om detta speciella uppdrag kommer, men under tiden får du gärna ta ett ögonblick och besöka barnhemmets hemsida och läsa mer om deras historia här.

Nedan kan du se några bilder av klassrummet som byggs med hjälp av XM.