XM donerar till Cyperns autismförbund

Postat den 23 maj, 2022 klockan 12.01 GMT. Läs mer CSR

Under våren lämnade XM ett bidrag i solidaritet med de världsomspännande välgörenhetskampanjer som genomförs till stöd för över 75 miljoner människor som lider av autismspektrumtillstånd.

För att uttrycka sin solidaritet donerade XM till Cyperns autismförbund, som arbetar för att göra skillnad för autistiska ungdomar vars sociala förmåga samt kommunikations- och inlärningsförmåga kan förbättras betydligt om insatser sätts in tidigt.

Den 2 april belystes XM:s huvudkontor i blått för att uppmärksamma den internationella världsautismdagen som syftar till att öka medvetenheten om personer med autismspektrumtillstånd.

Varje steg som tas för att förbättra tillvaron för personer med autism innebär inte bara ökad medvetenhet. Som vi ser det är dessutom varje steg – hur litet eller stort det än är – ett steg framåt. Hjälp XM att göra skillnad genom att donera du också, se här.