Vanliga frågor

Stöddokument

Visa alla|Dölj alla

Vilka stöddokument behöver jag tillhandahålla om jag vill bli kund hos er?

 • En färgkopia på ett giltigt pass eller annat officiellt identifikationsdokument utfärdat av myndigheter (t.ex. körkort, ID-kort, etc). Identifikationshandlingen måste innehålla kundens fullständiga namn, ett utfärdande- eller utgångsdatum, kundens födelseplats och datum eller skatteregistreringsnummer och kundens namnteckning.
 • En aktuell hushållsräkning (t.ex. el, vatten, telefon, olja, internet och/eller TV, kontotutdrag) daterad inom de senaste 3 månaderna och som bekräftar din folkbokföringsadress.

Behöver jag lämna ett bostadsbevis?

Ja, det behöver du. För att kunna börja handla och göra uttag från ditt konto måste ditt konto valideras, därför måste du lämna en aktuell hushållsräkning (t.ex. el, gas, vatten, telefon, olja, Internet och/eller kabel-TV) eller bankkontoutdrag som ej är äldre än 3 månader, och bekräftar din registrerade adress.

Varför måste jag skicka in mina handlingar för kontovalidering?

Som ett reglerat bolag arbetar vi i enlighet med våra interna processer som utformats för efterlevnad av ett alla lagkrav. Dessa processer involverar insamling av tillräcklig dokumentation från våra kunder när det gäller KYC (Know Your Client, Känn Din Kund), inklusive insamling av ett giltigt ID-kort och en aktuell (inom 6 månader) hushållsräkning eller bankutdrag som bekräftar adressen kunden registrerat sig med.

Kan jag öppna ett konto genom att tillhandahålla en annan identifikationshandling istället för mitt pass?

Ja, det kan du. Du bör dock använda samma personliga uppgifter som för dina andra handelskonton. Du kan registrera dig för ytterligare ett konto i Medlemsområdet med 1 klick. Vänligen notera att max antal konton per kund är 8.

Behöver jag ladda upp mina dokument igen om jag öppnar ett nytt konto ifall mitt första konto redan är verifierat?

Nej, ditt nya konto kommer att verifieras automatiskt, så länge du använder samma person-/kontaktuppgifter som för ditt tidigare konto.

Kan jag uppdatera mina personuppgifter?

Om du vill uppdatera din e-postadress, var god skicka e-post till compliance@xm.co.uk från din registrerade e-postadress.

Om du vill uppdatera din bostadsadress, skicka ett e-postmeddelande till validations@xm.co.uk från din registrerade e-postadress och ladda upp bostadsbevis (ej äldre än 3 månader) som bekräftar adressen i medlemsområdet.

Handelskonton

Visa alla|Dölj alla

Hur kan jag öppna ett handelskonto?

Det är enkelt och snabbt. Klicka på Öppna ett riktigt konto, fyll i formuläret och när det är klart får du ett e-postmeddelande med dina inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in på vår säkra Medlemssida. Här kommer du att kunna finansiera ditt handelskonto genom att klicka på fliken Insättningar i huvudmenyn. Om du redan har ett riktigt konto hos XM, kan du öppna ett extra konto via medlemssidorna.

Hur långt tid tar det att öppna ett handelskonto?

Om du fyller i alla uppgifter rätt, tar det mindre än 5 minuter.

Hur kan jag börja handla?

Om du redan öppnat ett handelskonto, fått dina inloggningsuppgifter via e-post, skickat in dina identifikationshandlingar för kontovalidering och gjort en insättning – då är nästa steg att ladda ner den handelsplattform du föredrar.

Du hittar detaljerad vägledning till våra handelsplattformar här.

Vilka typer av konton erbjuder ni?

Vi erbjuder följande typer av handelskonton:

MICRO: 1 micro lot är 1 000 enheter av basvalutan
STANDARD: 1 standard lot är 100 000 enheter av basvalutan
ZERO: 1 standard lot är 100 000 enheter av basvalutan

För mer information klicka här.

Vilken är den minsta insättningen/minsta uttaget för ett handelskonto?

Det är $5 för MICRO- och STANDARD-konton, och för ZERO-konton är det $100.

Erbjuder ni cent-konton? Är insättningen synlig i cent?

Vi erbjuder MICRO-handelkonton, där 1 micro-lot (pip) är lika med 10 USD cent. Din insättning är dock alltid synlig i det faktiska beloppet, t.ex. om du sätter in 100$, så kommer ditt handelskontosaldo att vara 100$.

Erbjuder ni MINI-konton?

XM erbjuder MICRO- och STANDARD-konton. Du kan dock göra affärer av mini-lotstorlek (10 000 enheter) genom att reducera standardvolymen på ditt handelskonto till 0,1 (0,1 x 100 000 enheter = 10 000 enheter), eller genom att öka din handelsvolym till 10 micro-lots (10 x 1 000 enheter = 10 000 enheter) på micro-kontotypen.

Erbjuder ni NANO-konton?

XM erbjuder MICRO- och STANDARD-konton, men du kan göra affärer av nano-lotstorlek (100 enheter) genom att reducera din handelsvolym till 0,1 på ett micro-konto (1 micro-lot = 1 000 enheter).

Erbjuder ni islamiska konton?

Ja, det gör vi. Du kan begära ett swap-fritt islamiskt konto genom att följa instruktionerna här.

Hur länge kan jag använda ett demokonto?

Hos XM har demokonton inget utgångsdatum, så du kan använda dem så länge du vill. Demokonton som har varit inaktiva längre än 90 dagar från senaste inloggning kommer att stängas. Du kan dock öppna ett nytt demokonto när du vill. Observera att maximalt 5 aktiva demokonton tillåts.

Kan jag ändra basvalutan på mitt konto?

Det är inte möjligt att ändra basvalutan på ditt konto, däremot kan du öppna ett nytt konto när som helst och då ange din önskade basvaluta.

Är det möjligt att förlora mer pengar än jag satt in?

Nej, du kan inte förlora mer än summan du satte in. Om slippage skulle uppstå i ett visst valutapar och detta orsakar ett negativt saldo kommer det återställas automatiskt vid din nästa insättning.

Hur kan jag se diagrammen?

Var god högerklicka på någon av symbolerna i Market Watch som du vill se och välj alternativet Diagramfönster. Alternativt kan du dra-och-släppa den symbol du önskar i diagramfönstret.

Vilka spreads erbjuder ni?

Vi erbjuder variabla spreads som kan vara så låga som 0 pip. Vi har ingen re-quoting – våra kunders ges direkt det marknadspris vårt system erhåller. Du kan läsa mer om våra spreads och villkor här.

Tillåter ni nyhetshandel?

Ja, det gör vi.

Vilken hävstång erbjuder ni?

Vi erbjuder hävstång mellan 1:1 – 500:1. Hävstången beror på dina medel, så vänligen läs mer information om det här.

Vad är marginal / marginalnivå / fri marginal?

Marginalen är det belopp av basvalutan på handelskontot som krävs för att öppna eller upprätthålla en position. Vid forex-handel är den krävda marginalen/använda marginal för en specifik position = Antalet lots * Kontraktstorlek / Hävstång. Här räknas resultatet ursprungligen ut i den första valutan av basparet och sedan konverterat till basvalutan på ditt handelskonto, som i sin tur visas numeriskt på din MT4, eller annan handelsplattform.

Marginalkraven för guld och silver beräknas på följande vis: Lots * Kontraktsstorlek * Marknadspriset / Hävstång. Resultatet är i USD, som i sin tur konverteras till basvalutan på ditt handelskonto (i de fall den inte är satt till USD).

För CFD är den marginal som krävs Lots * Kontraktstorlek * Öppningskurs * Marginalprocent. Resultatet kommer att vara USD som senare omvandlas till basvalutan för ditt handelskonto (i de fall den inte är satt till USD). Du kan läsa mer information här.

Marginalnivån beräknas med formeln Eget kapital / Marginal * 100%.

Fri marginal är ditt egna kapital minus marginalen. Det innebär de tillgängliga medel du använder för att öppna nya positioner eller upprätthålla befintliga positioner.

Hur kan jag beräkna marginalen?

Formeln som används till marginaluträkningar för forex-instrument är följande:

(Lots * kontraktsstorlek/ hävstång) där resultatet alltid är i symbolens basvaluta.

För STANDARD-konton har alla forex-instrument en kontraktsstorlek på 100 000 enheter. För MICRO- konton har alla forex-instrument en kontraktsstorlek på 1 000 enheter.

Till exempel, om basvalutan på ditt handelskonto är USD, din hävstång är 1:500 och du handlar 1 lot EURUSD, kommer marginalen att räknas ut enligt följande:

(1 * 100 000/500) = 200 Euro

Euro är den basvalutan i paret EURUSD, och eftersom ditt konto är satt i USD, kommer systemet automatiskt konvertera 200 EUROS till det aktuella värdet i USD.

Vad är marginalformeln för guld/silver?

Marginalformeln för guld/silver är lots * kontraktsstorlek * marknadspris/hävstång.

Vad är marginalen för CFD?

Marginalformeln för CFD är Lots * kontraktsstorlek * öppningspris * marginalprocent. Du kan få mer information här.

Hur beräknar man swaps i valutapar (inom forex) och för guld/silver?

Du kan läsa om swap-kostnader här.

Swap-formeln för alla forex-instrument, inklusive guld och silver, är följande:

lots * långa eller korta positioner * punktstorlek

Här är ett exempel för EUR/USD:

Kundens basvaluta är USD
1 lotköp EUR/USD
Lång = -3.68
Eftersom det är en köpposition kommer systemet ta swap-avgifter för lång position, vilket för närvarande är -3.68
Punktstorlek = kontraktsstorlek på en symbol * minsta prisfluktuation
EUR/USD punktstorlek = 100 000 * 0.00001 = 1
Om vi applicerar de givna siffrorna i formeln kommer det att bli 1 * (-3.68) * 1 = -3.68 USD.
Så för 1 lotköp EUR/USD, om positionen lämnas över natten, kommer swap-beräkningen för kunden att vara -3.68 USD.

Här är ett exempel för guld:

Kundens basvaluta är USD
1 lotköp guld
Lång = -2.17
Eftersom det är en köpposition kommer systemet ta långa poäng, vilket för närvarande är -2.17.
Punktstorlek = kontraktsstorlek på en symbol * minsta prisfluktuation
Guld punktstorlek = 100 * 0.01 = 1
Om vi applicerar de nya givna siffrorna i formeln kommer det att bli 1 * (-2.17) * 1 = -2.17 USD.
Så för 1 lotköp guld, om positionen lämnas över natten, kommer swap-beräkningen för kunden att vara -2.17 USD.

Vänligen notera att om basvalutan på handelskontot är i EUR, kommer swap-beräkningen att omvandlas från USD till EUR. Resultatet av swap-beräkningen är alltid den motvalutan i en symbol och systemet omvandlar den till basvalutan på handelskontot.

Exemplen som ges tillhandahålls enbart som vägledning och återspeglar inte aktuella avgifter. Klicka här för att se aktuella swapkostnader.

Tillåter ni scalping?

Ja, det gör vi.

Vad är stop loss?

Stop loss är en order om att stänga en tidigare öppnad position till ett pris mindre lönsamt för kunden än priset vid den tidpunkt då ordern lades. Stop loss är en gränspunkt som du ställer in för din order. När denna gränspunkt nåtts, kommer din order stängas. Var god observera att du måste lämna vissa avstånd från det nuvarande marknadspriset när du lägger dina stop- eller limitordrar. För mer information om avståndet i punkter för varje valutapar, se limit- och stopnivåer här.

Att använda stop loss är användbart om du vill minimera dina förluster när marknaden går emot dig. Stop loss-punkter ställs alltid lägre än det aktuella SÄLJ-priset på KÖP eller över det aktuella KÖP-priset på SÄLJ.

Du kan också se den här videoguiden för en mer detaljerad förklaring.

Vad är take profit?

Take profit är en order om att stänga en tidigare öppnad position till ett pris mer lönsamt för kunden än priset vid den tidpunkt för ordern lades. När take profit uppnås, kommer ordern stängas. Var god observera att du måste lämna vissa avstånd från det nuvarande marknadspriset när du lägger dina stop- eller limitordrar. För mer information om avståndet i punkter för varje valutapar, se limit- och stopnivåer här.

Du kan också se den här videoguiden för en mer detaljerad förklaring.

Vad är trailing stop?

Trailing stop är en typ av stop loss-order. Den ställs till en procentnivå antingen under marknadspriset för LÅNGA positioner, eller över marknadspriset för KORTA positioner. Var god observera att du måste lämna vissa avstånd från det nuvarande marknadspriset när du lägger stop- eller limitordrar. För mer information om avståndet i punkter för varje valutapar, se limit- och stopnivåer här.

Se den här videoguiden för en mer detaljerad förklaring.

Vad betyder stäng genom?

Stäng genom är en funktion på MT4- och MT5-plattformarna som låter dig stänga två positioner i motsatta riktningar på samma instrument samtidigt och spara in ett spread. Köp-ordern måste stängas med en sälj-order, och sälj-ordern måste stängas med en köp-order.

Vad betyder stäng flera genom?

Stäng flera genom tillåter stängning av mer än en position i motsatt riktning samtidigt. Om du har två order i motsatt riktning kan du använda en av dina order för att stänga den andra, och på så sätt göra vinst eller förlust på nettoskillnaden.

Var kan jag hitta handelssignalerna? Hur kan jag ladda ner dem?

Du kan komma åt våra handelssignaler under menyfliken Handelssignaler på vår Medlemssida. För att kunna ladda ner handelssignalerna behöver du ha ett validerat handelskonto.

Hur kan jag beräkna 1 pip vinst eller förlust?

Belopp av basvalutan * Pips = värde i motvalutan
Värdet av 1 pip i EUR/USD = 1 Lot (€100 000) * 0.0001 = 10 USD
Värdet av 1 pip i USD/CHF = 1 Lot ($100 000) * 0.0001 = 10 CHF
Värdet av 1 pip i EUR/JPY = 1 Lot (€100 000) * 0.01 = 1000 JPY

Vilken är den minsta lot-storleken för MICRO- och STANDARD-konton?

Siffrorna nedan gäller per transaktion, och du kan öppna ett obegränsat antal.

STANDARD-konto:

1 lot = 100,000
Minsta handelsvolym = 0.01
Maximal handelsvolym = 50
Handelssteg = 0.01

MICRO-konto:

1 Lot = 1,000
Minsta handelsvolym = 0.1
Maximal handelsvolym = 100
Handelssteg = 0.01
Vänligen notera att minsta lot-storlek för handel med CFDs är 1 lot.

Tillåter ni hedging?

Ja, det gör vi. Det står dig fritt att hedgea dina positioner på ditt handelskonto. Hedging sker när du öppnar en LÅNG och en KORT position på samma instrument samtidigt. När du öppner en KÖP- och SÄLJ-position på samma instrument och med samma lot-storlek, blir marginalen 0.

Men när du öppnaer en KÖP- och SÄLJ-position på CFD av samma typ och lot-storlek, behövs marginalen endast en gång, och kan hittas här.

Marginalen på CFD, när du hedgat, är alltid 50%.

Vad är hävstång? Hur fungerar det? Varför behövs mindre pengar för en högre hävstång och är risken större?

Hävstång är multipliceringen av ditt saldo. Detta gör det möjligt för dig att öppna större handelspositioner eftersom marginalen som krävs kommer att sänkas i enlighet med den hävstång du valt. Även om du med hävstång kan göra en större vinst, finns det också en risk för större förluster eftersom positionerna du öppnar kommer att vara av större volym (lot-storlek).

Exempel:
Ditt handelskapital är EUR 10 000
Den valda hävstången är 100:1
För ett STANDARD-handelskonto innebär detta 100*10 000 = EUR 1 000 000
På EURUSD lång position öppnad vid 13 055, position stängd vid 13 155
Skillnaden är 0,0100 pips och därmed är 1 000 000*0,0100 = USD 10 000 vinsten du gör.

Kan jag ändra min hävstång? Om ja, hur?

Du kan ändra hävstången under fliken Mitt konto, och sedan genom att klicka på fliken Ändra hävstång på vår Medlemssida. Denna metod för att ändra hävstång är ögonblicklig.

Hur görs vinstberäkningen för CFD?

Vinsteberäkningen görs på följande vis:
(Stängningspris - öppningspris) * lots * kontraktsstorlek
Lot-storleken på varje CFD varierar. Var god läs mer information här.

Var förvaras mina pengar?

Alla våra klientmedel förvaras i avskilda europeiska konton hos första klassens bankinstitutioner.

Har ni slippage?

Slippage inträffar i stort sett aldrig när du handlar med oss. Ibland däremot, i synnerhet när viktiga ekonomiska nyheter släpps, på grund av kraftig stigning/fall av marknadspriset, kan din order slutföras till en annan kurs än den du önskade.

Hos XM slutförs dina orders till bästa möjliga marknadspris, vilket kan vara till din fördel.

Mer information om XMs utförandepolicy finns tillgänglig här.

Kan jag öppna mer än ett handelskonto?

Ja, det kan du, upp till maximalt 8 aktiva handelskonton. Det är dock att föredra att använda samma personuppgifter som du använt för ditt/dina andra handelskonto(n). Du kan registrera ytterligare konton på Medlemssidan med 1 klick.

Stänger ni mitt riktiga konto om jag har ett kontosaldo på noll?

Konton med nollsaldo kommer att arkiveras efter en period på nittio (90) kalenderdagar.

Tas det ut någon viloavgift om jag inte använder mitt konto?

Ett konto anses vara vilande från och med den sista dagen av de nittio (90) kalenderdagarna under vilka det inte varit någon aktivitet (handel/uttag/insättningar) på kontot. Alla återstående bonusar, kampanjkrediter, XM-poäng kommer automatiskt att tas bort från vilande konton.

Ett vilande konto kommer att debiteras med en månadsavgift på USD 5 (fem amerikanska dollar) eller hela det kvarvarande saldo som finns på kontot om saldot är längre än USD 5 (fem amerikanska dollar). Ingen avgift tas ut om saldot på kontot är noll.

Stänger nu mina öppna positioner och lagda ordrar om jag loggar ur?

Öppna positioner och pågående ordrar stannar i systemet även om du loggar ut från din handelsplattform. Detsamma gäller alla ordertyper förutom trailing stops. Trailing stops blir inaktiva när du stänger eller loggar ut från MetaTrader4. Expert advisors blir också inaktiva när MetaTrader4 stängs eller du inte är inloggad.

Jag kan inte logga in på mitt konto men jag behöver stänga en öppen position. Vad gör jag?

Du kan stänga/öppna en position eller lägga en order via telefon 24 timmar om dygnet. Ring bara upp vårt handlarrum på telefonnummer +44 2031501500. Du kommer att bli ombedd att ange dina inloggningsuppgifter till din plattform av säkerhetsskäl innan din begäran behandlas.

Vilket är det maximala beloppet jag kan handla för online?

Det finns inget maximalt belopp du kan handla för online, men det finns ett maximalt antal på 50 standard-lots du kan handla online till streaming-priser för STANDARD-konton och 100 mikro-lots för MICRO-konton. Maximalt antal öppna positioner samtidigt, och för alla kontotyper, är 200.

Om du vill handla för ett belopp större än din kontotyps maximala lot måste du dela upp din affär i mindre delar.

Varför tredubblas rollover-avgifterna på onsdagar?

När en order läggs på spotforex-marknaden är det egentliga datumet två dagar framåt, till exempel, om en affär görs på torsdag går den i lås på måndag, en affär som görs på fredag går i lås på tisdag, och så vidare. På onsdagar tredubblas rollover-avgiften för att kompensera för den kommande helgen (under vilken rollover inte tas ut eftersom handel stoppas under helgerna).

Tillhandahåller ni forex-utbildning live? Hur kan jag lära mig gruderna inom handel?

Varje XM-kund har sin egen personliga kontoförvaltare, som inte bara ger full teknisk support via live-chatt, e-post och telefon, utan även kan schemalägga personliga utbildningssessioner för honom/henne för att lära ut gruderna i MetaTrader4.

Vi erbjuder även våra kunder videoguider om hur man använder plattformar, samt kostnadsfria webbseminarier varje vecka och seminarier på plats i olika länder. Du är välkommen med ytterligare frågor via support@xm.co.uk.

Tar ni emot kunder från USA?

Enligt den nya Dodd-Frank Act som godkänts av den amerikanska kongressen, tillåter inte CFTC (Commodity Futures Trading Commission) oss längre att tillåta amerikanska invånare att öppna handelskonton hos oss. Vi ber om ursäkt för besväret.

Erbjuder ni VPS-tjänst?

Ja det gör vi. Kunder som upprätthåller ett minsta belopp (eget kapital - kredit) på USD 5000 eller motsvarande i annan valuta är berättigade att begära en gratis VPS från Medlemssidan när som helst under förutsättning att de handlar minst 5 omgångar lots per månad.

Kunder som inte uppfyller ovanstående kriterier kan fortfarande begära en XM MT4 VPS via Medlemssidan mot en månadsavgift på USD 28 USD, som dras automatiskt från deras MT4-konto den första dagen i varje kalendermånad. För ytterligare information var vänlig besök vår webbplats här.

Vad är handel-med-ett-klick? Hur kan jag aktivera det?

Handel-med-ett-klick gör det möjligt för dig att öppna positioner med endast ett klick. När du vill stänga en position däremot, fungerar inte ett klick och du måste stänga den manuellt.

För att aktivera handel-med-ett-klick i ditt diagrams vänstra hörn, kommer du se en pil. Genom att klicka på den pilen aktiverar du handel-med-ett-klick och ett fönster dyker upp i diagrammets vänstra hörn.

Kan jag ändra min kontotyp?

Nej, det kan du inte. Var god registrera ytterligare ett konto på Medlemssidan.

Erbjuder ni handel med binära optioner?

Nej, det gör vi inte.

Insättningar/uttag

Visa alla|Dölj alla

Vilka betalningsalternativ har jag för att sätta in/ta ut pengar?

Vi erbjuder ett brett utbud av betalningsalternativ för insättningar/uttag: flera olika kreditkort, flera olika elektroniska betalningsmetoder, banköverföring, lokal banköverföring och andra betalningsmetoder.

Så fort du öppnar ett handelskonto kan du logga in på vårt Medlemsområde, välja den betalningsmetod du föredrar på sidan för insättningar/uttag och följa instruktionerna där.

I vilka valutor kan jag sätta in pengar på mitt handelskonto?

Du kan göra insättningar i alla valutor eftersom pengarna automatiskt konverteras till din valda basvaluta på kontot. Detta sker genom att XM använder rådande priser mellan bankerna.

Vilket är det lägsta och högsta beloppet som jag kan sätta in/ta ut?

Det lägsta beloppet för insättningar/uttag är 5 USD (eller motsvarande i annan valuta) för flera betalningsmetoder som stöds i alla länder. Beloppet varierar dock beroende på den betalningsmetod du väljer och valideringsstatus för ditt konto. Du kan läsa mer om insättnings- och uttagsprocessen i medlemsområdet.

Vad är prioriteringsförfarandet för uttag

För att skydda alla inblandade mot bedrägeri och minska risken för penningtvätt och/eller finansiering av terrorism, kommer XM bara att processa uttag/utbetalningar tillbaka till källan för insättningen enligt Uttagsprioriteringsproceduren nedan:

 • Kredit-/debitkortsuttag. Uttagsbegäran, oavsett vilken uttagsmetod som valts, kommer att processas via den här kanalen upp till det totala beloppet som deponerats via den här metoden.
 • Uttag via e-plånbok. Återbetalningar/uttag till e-plånbok kommer att behandlas så fort alla kredit-/betalkortsinsättningar har återbetalats till fullo.
 • Andra metoder. Alla andra metoder såsom uttag via banköverföring ska användas när insättningar gjorda via två ovanstående metoder till fullo uttömts.

All begäran om uttag ska slutföras inom 24 arbetstimmar – dock kommer all uttagsbegäran som skickas in omedelbart återsspeglas på kundens handelskonto som pågående uttag. I händelse av att en kund väljer en ogiltig uttagsmetod så kommer kundens begäran att behandlas enligt prioriteringsförfarandet som beskrivs ovan. All begäran om uttag från kund ska behandlas i den valuta vilken den ursprungliga insättningen gjordes i. Skulle insättningsvalutan skilja sig från överföringsvalutan kommer det överförda beloppet omvandlas av XM till överföringsvalutan till rådande växlingskurs.

Om mitt uttag överskrider det belopp jag satt in via kredit-/betalkort, hur kan jag då göra ett uttag?

Eftersom vi endast kan överföra samma belopp tillbaka till ditt kort som beloppet du satt in, kan vinster överföras till ditt bankkonto via banköverföring. Om du även satt in pengar via e-plånbok, har du också möjlighet att ta ut vinster till samma e-plånbok.

Kan jag ta ut pengar när jag vill?

Innan du kan göra några uttag måste ditt konto verifieras. Det innebär att du först måste ladda upp följande dokument från medlemssidorna: Identitetsbevis (ID, pass, körkort) och bostadsbevis (elräkning, telefon/Internet/TV-räkning eller kontoutdrag från din bank), som måste innehålla ditt namn och adress samt vara nyare än 3 månader.

När du får bekräftelse från vår valideringsavdelning att ditt konto har validerats kan du begära uttag genom att logga in på medlemsområdet, välja uttagsfliken och skicka en uttagsbegäran. Det är endast möjigt att skicka ditt uttag tillbaka till den ursprungliga källan för insättning. Alla uttag bearbetas av vårt back office inom 24 timmar på arbetsdagar.

Kan jag ta ut pengar om jag har en öppen position?

Ja det kan du, om din fria marginal vid betalningstillfället överstiger det specificerade beloppet i uttagsinstruktionerna, inklusive alla betalningsavgifter. Fri marginal beräknas som eget kapital minus nödvändig marginal (som krävs för att upprätthålla öppen position). Om du inte har tillräcklig fri marginal på ditt handelskonto, kommer systemet inte godkänna din begäran och du kommer behöva sänka beloppet. Vänligen notera att eventuell kreditbonus på ditt konto betraktas som en del av ditt eget kapital och kommer att dras av till följd av uttag.

Hur lång tid tar det för pengarna att nå mitt bankkonto?

Det beror på landet dit pengarna skickas. En standardbanköverföring inom EU tar 3 arbetsdagar. Banköverföringar till vissa länder kan ta upp till 5 arbetsdagar.

Hur lång tid tar det innan jag får mina pengar efter jag gjort en uttagsbegäran?

Din uttagsbegäran behandlas av vårt backoffice inom 24 timmar. Via XM-kort eller annan e-plånboksmetod kommer du få dina pengar samma dag och via banköverföring eller kredit-/betalkort tar det vanligtvis 2-5 arbetsdagar.

Hur lång tid tar det att göra insättningar/uttag via kreditkort, e-plånböcker eller andra betalningsmetoder?

Alla uttag sker direkt, förutom banköverföringar. Alla uttag behandlas av vår back office-avdelning inom 24 timmar på arbetsdagar.

Finns det några avgifter för insättning/uttag?

Vi tar inte ut några avgifter för våra insättnings-/uttagsalternativ. Till exempel, om du sätter in 100 USD genom Moneybookers och sedan tar ut 100 USD, kommer du se hela summan på 100 USD på ditt Moneybookers-konto då vi täcker alla transaktionsavgifter åt båda hållen åt dig.

Detta gäller även alla insättningar med kredit-/betalkort. För insättningar via internationell banköverföring täcker XM alla överföringsavgifter som banken tar ut, med undantag för insättningar mindre än 200 USD (eller motsvarande i annan valuta).

Om jag sätter in pengar genom Moneybookers, kan jag ta ut pengar till mitt kreditkort?

För att skydda alla parter mot bedrägeri och för att minimera risken för penningtvätt och/eller finansiering av terrorism, är vår företagspolicy att åreföra kundernas pengar till ursprunget för dessa medel, och som sådant kommer uttaget att återföras till ditt Moneybookers-konto. Detta gäller alla uttagsmetoder och uttaget måste återföras till ursprunget för pengainsättningen.

Kan jag föra över pengar från mitt handelskonto till en annan kunds handelskonto?

Nej, detta är inte möjligt. Det är förbjudet att föra över pengar mellan olika kundkonton och att involvera någon tredje part.

Kan jag sätta in/ta ut pengar till/från mina vänners/släktingars konto?

Eftersom vi är ett reglerat bolag accepterar vi inte insättningar/uttag gjorda av tredje part. Din insättning kan enbart göras från ditt eget konto, och uttaget måste återföras till källan där insättningen gjordes.

Är det möjligt att föra över pengar från ett handelskonto till ett annat handelskonto?

Ja, det är möjligt. Du kan begära en intern överföring mellan två handelskonton, men enbart ifall båda handelskontona öppnades i ditt namn och ifall båda har blivit validerade. Om basvalutan skiljer sig åt kommer summan att konverteras. Interna överföringar kan begäras via medlemssidorna, och begäran behandlas direkt.

Jag använde fler än ett insättningsalternativ, hur kan jag nu göra ett uttag?

Om en av dina insättningsmetoder var via kredit/betalkort, måste du alltid begära uttag upp till det insatta beloppet för respektive betalningsmetod före andra alternativa metoder kan bli aktuella. Enbart i de fall där beloppet som sattes in via kredit/betalkort återbetalats till fullo kan du välja andra uttagsmetoder enligt dina andra insättningar.

Tar ni ut några extraavgifter eller provision?

Hos XM tar vi inte ut några avgifter eller provision. Vi täcker alla transaktionsavgifter (för banköverföringar gäller detta för summor över 200 USD).

Handelsplattformar

Visa alla|Dölj alla

Vad är skillnaden mellan demo- och riktiga konton?

Även om alla funktioner och all funktionalitet hos ett riktigt konto också är tillgängligt för ett demokonto, bör du ha i åtanke att simuleringen inte kan replikera riktiga handelsförhållanden på marknaden. En viktig skillnad är att volymen som utförs genom simuleringen inte påverkar marknaden; medan volymen inom riktig handel har en effekt på marknaden, särskilt när affärsstorleken är stor. Hastigheten på utförandet är densamma för riktiga handelskonton som för XM  demokonton.

Dessutom kan användare ha välidigt olika psykologisk profil beroende på om de handlar med demo- eller riktiga konton. Denna aspekt kan påverka utvärderingen som utförs med ett demokonto. Vi råder dig att vara försiktig och undvika självbelåtenhet gällande de slutsatser som du kan dra från användadet av ett demokonto. Du kan läsa mer om demokonton här.

Hur kan jag se min handelshistorik?

Öppna terminalfönstret genom att trycka Ctrl+T på ditt tangentbord, och välj fliken Kontohistorik. Högerklicka för att aktivera snabbmenyn, som gör att du kan spara din handelshistorik som en html-fil så att du senare kan titta på den när du loggar ut från handelsplattformen.

Kan jag använda robot-/autohandlare eller expert advisors?

Ja, det kan du. Alla våra handelsplattformar stöder användningen av EAs.

Hur lägger jag till en expert advisor?

Spara din expert advisor i MetaTrader4-katalogen på din dator: C: Programfiler – MetaTrader – XM.com – experts. Starta sedan om MetaTrader4. Expert advisor-filen ska dyka upp i navigatorfönstret i MetaTrader4. Vänsterklicka på den och dra-och-släpp den på diagrammet för den valuta som du vill att expert advisorn ska handla på.

Vad gör jag om den inkopplade expert advisorn inte handlar?

Kontrollera först om handel är tillåten genom att gå till fliken Tools -> Options -> Experts tab -> Allow real trading. Säkerställ sedan att knappen för expert advisors på huvudverktygsfältet är intryckt. Du bör se ett leende ansikte i det högra hörnet på ditt diagram som visar att du har aktiverat din EA korrekt. Om allting är ok, men advisorn fortfarande inte handlar, titta i dina loggfiler via fliken Experts i Terminal-fönstret (du ska kunna se vilket fel som uppstår). Du kan även mejla oss för ytterligare assistans på support@xm.co.uk.

Varför fungerar inte min EA? Jag får hela tiden ett felmeddelande som lyder "Trade disabled error 133\”?

Vi håller isär standardhandel från microhandel (1volym på ett standardkonto = 100 000 enheter, 1volym på ett microkonto = 1000 enheter). Det är därför du ska söka i ditt market watch-fönster efter symbolerna med Micro tillagt (t.ex. EUR/USD micro istället för EUR/USD), högerklicka och välj Show all. De andra "skuggade" symbolerna används av plattformen för att beräkna oljepriser. Högerklicka på dessa "skuggade" symboler och välj alternativet Hide för att undvika eventuell förvirring.

Tillhandahåller ni någon form av online-support/handledning för hur man använder MT4-plattformen?

Du är välkommen att kontakta din personliga kontoförvaltare via live-chat, email eller telefon för att boka in en presentation av MT4. Du kan även se våra Videoguider för hjälp. Vi är beredda att hjälpa dig med en mer detaljerad förklaring en-till-en, vid den tidpunkt som passar dig bäst.

Jag kan bara se 8 par i mitt MT4. Hur kan jag se resten?

Logga in på din MT4-plattform -> Market watch-fönstret -> högerklicka -> Show all -> bläddra nedåt så kommer du att kunna se alla instrument som är tillgängliga för handel.

Kan jag ändra tidszonen i MetaTrader?

Nej, det kan du inte. Tidszonen för våra handelsservrar är alltid GMT+2 under vintertid och GMT+3 under sommartid. Tidsinställningarna på GMT undviker att små candlesticks uppstår på söndagar och de gör att körning av teknisk analys och utfallstester går mycket mjukare och smidigare.

Jag har ett MICRO-konto och jag kan inte lägga en order. Varför?

Vi håller isär standardhandel från microhandel (1volym på ett standardkonto = 100 000 enheter, 1volym på ett microkonto = 1000 enheter). Det är därför du ska söka i ditt Market Watch-fönster efter symbolerna med "Micro" tillagt (t.ex. EUR/USD micro istället för EUR/USD), högerklicka och välj Show all. De andra "skuggade" symbolerna används av plattformen för att beräkna oljepriser. Högerklicka på dessa "skuggade" symboler och välj alternativet Hide för att undvika eventuell förvirring.

Jag kan inte se några öppnings-/stängningspriser i mitt diagram.

Varje köp-order öppnas till ASK-pris och stängs till BID-pris, och varje sälj-order öppnas till BID-pris och stängs till ASK-pris. Som standard kan du bara se BID-linjen på ditt diagram. För att kunna se ASK-linjen, högerklicka på det aktuella diagrammet -> Properties -> Common-> och klicka i Show ASK line.

Erbjuder ni handelsplattformar för MAC?

Ja, det gör vi. MT4 handelsplattformen finns även till MAC, och den kan laddas ner här.

Hur kan jag få tillgång till MT5-plattformen?

För att börja handla på MT5-plattfomen behöver du ha ett XM MT5 handelskonto. Det är inte möjligt att handla på MT5-plattformen med ditt existerande XM MT4-konto. För att öppna ett XM MT5-konto klicka här.

Kan jag använda mitt MT4 konto-ID för att få tillgång till MT5?

Nej, det kan du inte. Du behöver ha ett XM MT5-handelskonto. För att öppna ett XM MT5-konto klicka här.

Hur får jag mitt MT5-konto validerat?

Om du redan är en XM-kund med ett MT4-konto så kan du öppna ett nytt MT5-konto från medlemsområdet utan att behöva skicka in dina valideringsdokument igen. Om du är en ny kund kommer du behöva ge oss alla nödvändiga valideringsdokument (t.ex. identitetsbevis och bevis på uppehållstillstånd).

Kan jag handla aktie-CFD med mitt nuvarande MT4-handelskonto?

Nej, det kan du inte. Du behöver ha ett XM MT5-handelskonto för att handla aktie-CFD. För att öppna ett XM MT5-konto klicka här.

Vilka instrument kan jag handla med MT5?

På MT5-plattformen kan du handla alla instrument som finns tillgänliga hos XM, inklusive aktie-CFD, aktieindex-CFD, forex, CFD på ädelmetaller och CFD på energier

Om företaget

Visa alla|Dölj alla

Övervakas ni av någon statlig-/tillsynsmyndighet?

Vårt företag är auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority med licensnummer 705428.

Var är ert säte?

Vårt företag ligger i City of London, Storbritannien. Vårt företags fullständiga address och kontaktuppgifter kan hittas här.

Nya funktioner hos XM

Visa alla|Dölj alla

Vad är nytt hos XM?

Som den kraftfulla varumärkebilden tillhörande Trading Point, förenar XM de bästa och mest varaktiga kvaliteérna från det internationellt erkända mäklarbolaget, och har även nya tjänster/produkter som gör denna varumärkesidentitet oslagbar.

EN UNIK UTBILDNINGSAVDELNING erbjuder

 • kostnadsfria forex-utbildningar via e-learning för djupgående förståelse för forex-handel via en mängd ämnen från det allra mest grundläggande till komplex teknisk analys
 • en utförlig kunskapsbas inom finans och forex
 • kostnadsfria videoutbildningar om användningen av MetaTrader4 för att hjälpa handlare bemästra funktionerna hos varje enskild handelsplattform med förtroende

KOSTNADSFRIA INTERAKTIVA WEBBSEMINARIER

 • välkomnar kunder och användare av webbplatsen till ett brett utbud av ämnen som berör investering och online-handel
 • hålls av erkända finansproffs
 • tar upp nya ämnen varje vecka
 • KUNDREGISTRERING på 18 språk och inom 5 minuter
 • Säker MEDLEMSSIDA finns också tillgänglig på 18 språk
 • HÄVSTÅNG UPP TILL 500:1 på 55+ VALUTAPAR
 • Introduktion av ytterligare finansierings-/uttagsalternativ - 100% automatiskt och omedelbar behandling 24/7
 • PERSONLIGA KONTOFÖRVALTARE för kundsupport 24/5 på 18 språk via live-chatt/e-post/telefon/återuppringning

Funktioner som stöds hos XM

Visa alla|Dölj alla

Vilka funktioner stöds hos XM?

Handel med FOREX, ÄDELMETALLER (inklusive GULD, SILVER), ENERGIMARKNADER (inklusive RÅOLJA), och AKTIEINDEX tillhandahålls

 • med en MINSTA INSÄTTNING så låg som 5$
 • med möjligheten att ÖPPNA MER ÄN 1 KONTO
 • med skydd mot MINUSSALDO
 • INGA RE-QUOTES, INGEN AVVISNING AV ORDRAR
 • TIGHTA SPREADS så låga som 0 PIP
 • FRAKTIONERAD PIP-PRISSÄTTNING
 • MÅNGA HANDELSPLATTFORMAR tillgängliga från 1 konto för snabb handelsmobilitet
 • MARKNADSUTFÖRANDE I REALTID
 • KONTOFINANSIERING 100% automatiskt och behandlas omedelbart 24/7
 • SNABBA UTTAG UTAN EXTRA AVGIFTER
 • ALLA ÖVERFÖRINGSKOSTNADER TÄCKS AV XM
 • Ständigt pågående bonuskampanjer
 • KONSTNADSFRIA, OBEGRÄNSADE DEMOKONTON med 100 000 i virtuella pengar och full tillgång till MÅNGA HANDELSPLATTFORMAR
 • Professionella HANDELSSIGNALER två gånger om dagen

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar.