Vanliga frågor

Stöddokument

Visa alla|Dölj alla

Vilka stöddokument behöver jag tillhandahålla om jag vill bli kund hos er?

 • En färgkopia på ett giltigt pass eller annat officiellt identifikationsdokument utfärdat av myndigheter (t.ex. körkort, ID-kort, etc). Identifikationshandlingen måste innehålla kundens fullständiga namn, ett utfärdande- eller utgångsdatum, kundens födelseplats och datum eller skatteregistreringsnummer och kundens namnteckning.
 • En aktuell hushållsräkning (t.ex. el, vatten, telefon, olja, internet och/eller TV, kontotutdrag) daterad inom de senaste 6 månaderna och som bekräftar din folkbokföringsadress.

Varför måste jag skicka in mina handlingar för kontovalidering?

Som ett reglerat bolag arbetar vi i enlighet med ett antal compliance-frågor och processer som åläggs oss via vår huduvsakliga tillsynsmyndighet, CySEC. Dessa processer involverar insamling av tillräcklig dokumentation från våra kunder när det gäller KYC (Know Your Client, Känn Din Kund), inklusive insamling av ett giltigt ID-kort och en aktuell (inom 6 månader) hushållsräkning eller bankutdrag som bekräftar adressen kunden registrerat sig med.

Behöver jag ladda upp mina dokument igen om jag öppnar ett nytt konto ifall mitt första konto redan är verifierat?

Nej, ditt nya konto kommer att verifieras automatiskt, så länge du använder samma person-/kontaktuppgifter som för ditt tidigare konto.

Kan jag uppdatera mina personuppgifter?

Om du vill uppdatera din e-postadress, var god skicka e-post till validations@xm.com från din registrerade e-postadress.

Om du vill uppdatera din bostadsadress, skicka ett e-postmeddelande till validations@xm.com från din registrerade e-postadress och ladda upp bostadsbevis (ej äldre än 6 månader) som bekräftar adressen i medlemsområdet.

Handelskonton

Visa alla|Dölj alla

Hur kan jag öppna ett handelskonto?

Det är enkelt och snabbt. Klicka på Öppna ett riktigt konto, fyll i formuläret och när det är klart får du ett e-postmeddelande med dina inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in på vår säkra Medlemssida. Här kommer du att kunna finansiera ditt handelskonto genom att klicka på fliken Insättningar i huvudmenyn. Om du redan har ett riktigt konto hos XM, kan du öppna ett extra konto via medlemssidorna.

Hur långt tid tar det att öppna ett handelskonto?

Om du fyller i alla uppgifter rätt, tar det mindre än 5 minuter.

Hur kan jag börja handla?

Om du redan öppnat ett handelskonto, fått dina inloggningsuppgifter via e-post, skickat in dina identifikationshandlingar för kontovalidering och gjort en insättning – då är nästa steg att ladda ner den handelsplattform du föredrar.

Du hittar detaljerad vägledning till våra handelsplattformar här.

Vilka typer av konton erbjuder ni?

Vi erbjuder följande typer av handelskonton:

MICRO: 1 micro lot är 1 000 enheter av basvalutan
STANDARD: 1 standard lot är 100 000 enheter av basvalutan
ZERO: 1 standard lot är 100 000 enheter av basvalutan

För mer information klicka här.

Hur kan jag få mitt XM-handelskonto kopplat till en affiliate partner/affärsintroducerare?

För det första måste du rensa din webbläsares cookies och cache. För att ansluta ditt XM-handelskonto till en affiliate partner/affärsintroducerare behöver du öppna ett genom att klicka på den unika koden varje affiliate partner/affärsintroducerare har, som automatiskt dirigerar dig till formuläret för kontoregistrering hos XM.

Om du redan har ett handelskonto hos XM men vill att det ska kopplas till en affiliate partner/affärsintroducerare måste du följa exakt samma steg: klicka på den unika länken varje affiliate partner/affärsintroducerare har, vilket kommer att dirigera dig till XM. Där behöver du logga in på XM medlemssida och öppna ett till handelskonto hos XM. För att se till att ditt nyöppnade handelskonto är under den affiliate partner/affärsintroducerare du vill, kontakta din affiliate direkt genom att ge honom/henne ditt handelskontonummer.

Vilken är den minsta insättningen/minsta uttaget för ett handelskonto?

5 $ för MICRO-, STANDARD- och ZERO-konton.

Erbjuder ni cent-konton? Är insättningen synlig i cent?

Vi erbjuder MICRO-handelkonton, där 1 micro-lot (pip) är lika med 10 USD cent. Din insättning är dock alltid synlig i det faktiska beloppet, t.ex. om du sätter in 100$, så kommer ditt handelskontosaldo att vara 100$.

Erbjuder ni MINI-konton?

XM erbjuder MICRO- och STANDARD-konton. Du kan dock göra affärer av mini-lotstorlek (10 000 enheter) genom att reducera standardvolymen på ditt handelskonto till 0,1 (0,1 x 100 000 enheter = 10 000 enheter), eller genom att öka din handelsvolym till 10 micro-lots (10 x 1 000 enheter = 10 000 enheter) på micro-kontotypen.

Erbjuder ni NANO-konton?

XM erbjuder MICRO- och STANDARD-konton, men du kan göra affärer av nano-lotstorlek (100 enheter) genom att reducera din handelsvolym till 0,1 på ett micro-konto (1 micro-lot = 1 000 enheter).

Erbjuder ni islamiska konton?

Ja, det gör vi. Du kan begära ett swap-fritt islamiskt konto genom att följa instruktionerna här.

Erbjuder ni företagskonton?

Nej, det gör vi inte.

Hur länge kan jag använda ett demokonto?

Hos XM har demokonton inget utgångsdatum, så du kan använda dem så länge du vill. Demokonton som har varit inaktiva längre än 90 dagar från senaste inloggning kommer att stängas. Du kan dock öppna ett nytt demokonto när du vill. Observera att maximalt 5 aktiva demokonton tillåts.

Är det möjligt att förlora mer pengar än jag satt in?

Nej, du kan inte förlora mer än summan du satte in. Om slippage skulle uppstå i ett visst valutapar och detta orsakar ett negativt saldo kommer det återställas automatiskt vid din nästa insättning.

Är mina pengar säkra?

XM drivs av Trading Point of Financial Instruments Ltd, som säkerställer säkerheten för kundernas pengar och konsumentskydd i enlighet med Markets in Financial Instruments Directive (MiFID). Således är de åtgärder som XM åtar sig följande:

 • Avskiljande av kundernas tillgångar

Kundernas tillgångar förs över till bolagets separata klientbankkonto. Dessa medel står utanför balansräkningen och kan inte användas för att betala fodringsägare vid den osannolika händelsen att bolaget hamnar på obestånd.

 • Bankkonton

Vi innehar kund- och operativa bankkonton hos EU-banker med mycket gott anseende.

 • Fond för ersättning till investerare (ICF)

Investor Compensation Fund säkerställer att bolaget betalar ut ersättning till alla kunder vid den osannolika händelsen att bolaget hamnar på obestånd eller måste upphöra med sina tjänster. Ersättningsbeloppet beror på den rådande nivån på kundens fordringar.

 • Tillsyn av tillsynsmyndigheten

Som en reglerad leverantör av finansiella tjänster är vi skyldiga att uppfylla strikta ekonomiska krav, inklusive att månatligen lämna finansiella rapporter till vår huvudsakliga tillsynsmyndighet, the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Vi är således skyldiga enligt lag att upprätthålla tillräckliga likvida medel för att täcka kundernas insättningar, möjliga fluktutioner i bolagets valutapositioner och eventuella utestående kostnader. Vår tillsynsmyndighet informeras om eventuella brister i en detaljerad granskning av räkenskaperna av en oberoende internrevisor varje år.

Hur kan jag se diagrammen?

Var god högerklicka på någon av symbolerna i Market Watch som du vill se och välj alternativet Diagramfönster. Alternativt kan du dra-och-släppa den symbol du önskar i diagramfönstret.

Vilka spreads erbjuder ni?

Vi erbjuder variabla spreads som kan vara så låga som 0 pip. Vi har ingen re-quoting – våra kunders ges direkt det marknadspris vårt system erhåller. Du kan läsa mer om våra spreads och villkor här.

Tillåter ni nyhetshandel?

Ja, det gör vi.

Vilken hävstång erbjuder ni?

Vi erbjuder hävstång mellan 1:1 – 888:1. Hävstången beror på dina medel, så vänligen läs mer information om det här.

Vad är marginal / marginalnivå / fri marginal?

Marginalen är det belopp av basvalutan på handelskontot som krävs för att öppna eller upprätthålla en position. Vid forex-handel är den krävda marginalen/använda marginal för en specifik position = Antalet lots * Kontraktstorlek / Hävstång. Här räknas resultatet ursprungligen ut i den första valutan av basparet och sedan konverterat till basvalutan på ditt handelskonto, som i sin tur visas numeriskt på din MT4, eller annan handelsplattform.

Marginalkraven för guld och silver beräknas på följande vis: Lots * Kontraktsstorlek * Marknadspriset / Hävstång. Resultatet är i USD, som i sin tur konverteras till basvalutan på ditt handelskonto (i de fall den inte är satt till USD).

För CFD är den marginal som krävs Lots * Kontraktstorlek * Öppningskurs * Marginalprocent. Resultatet kommer att vara USD som senare omvandlas till basvalutan för ditt handelskonto (i de fall den inte är satt till USD). Du kan läsa mer information här.

Marginalnivån beräknas med formeln Eget kapital / Marginal * 100%.

Fri marginal är ditt egna kapital minus marginalen. Det innebär de tillgängliga medel du använder för att öppna nya positioner eller upprätthålla befintliga positioner.

Hur kan jag beräkna marginalen?

Formeln som används till marginaluträkningar för forex-instrument är följande:

(Lots * kontraktsstorlek/ hävstång) där resultatet alltid är i symbolens basvaluta.

För STANDARD-konton har alla forex-instrument en kontraktsstorlek på 100 000 enheter. För MICRO- konton har alla forex-instrument en kontraktsstorlek på 1 000 enheter.

Till exempel, om basvalutan på ditt handelskonto är USD, din hävstång är 1:30 och du handlar 1 lot EURUSD, kommer marginalen att räknas ut enligt följande:

(1 * 100 000/30) = 3 333 Euro

Euro är den basvalutan i paret EURUSD, och eftersom ditt konto är satt i USD, kommer systemet automatiskt konvertera 3 333 EUROS till det aktuella värdet i USD.

Vad är marginalformeln för guld/silver?

Marginalformeln för guld/silver är lots * kontraktsstorlek * marknadspris/hävstång.

Vad är marginalen för CFD?

Marginalformeln för CFD är Lots * kontraktsstorlek * öppningspris * marginalprocent. Du kan få mer information här.

Hur beräknar man swaps i valutapar (inom forex) och för guld/silver?

Du kan läsa om swap-kostnader här.

Swap-formeln för alla forex-instrument, inklusive guld och silver, är följande:

lots * långa eller korta positioner * punktstorlek

Här är ett exempel för EUR/USD:

Kundens basvaluta är USD
1 lotköp EUR/USD
Lång = -3.68
Eftersom det är en köpposition kommer systemet ta swap-avgifter för lång position, vilket för närvarande är -3.68
Punktstorlek = kontraktsstorlek på en symbol * minsta prisfluktuation
EUR/USD punktstorlek = 100 000 * 0.00001 = 1
Om vi applicerar de givna siffrorna i formeln kommer det att bli 1 * (-3.68) * 1 = -3.68 USD.
Så för 1 lotköp EUR/USD, om positionen lämnas över natten, kommer swap-beräkningen för kunden att vara -3.68 USD.

Här är ett exempel för guld:

Kundens basvaluta är USD
1 lotköp guld
Lång = -2.17
Eftersom det är en köpposition kommer systemet ta långa poäng, vilket för närvarande är -2.17.
Punktstorlek = kontraktsstorlek på en symbol * minsta prisfluktuation
Guld punktstorlek = 100 * 0.01 = 1
Om vi applicerar de nya givna siffrorna i formeln kommer det att bli 1 * (-2.17) * 1 = -2.17 USD.
Så för 1 lotköp guld, om positionen lämnas över natten, kommer swap-beräkningen för kunden att vara -2.17 USD.

Vänligen notera att om basvalutan på handelskontot är i EUR, kommer swap-beräkningen att omvandlas från USD till EUR. Resultatet av swap-beräkningen är alltid den motvalutan i en symbol och systemet omvandlar den till basvalutan på handelskontot.

Exemplen ovan är enbart tänkta som vägledning och återspeglar inte aktuella avgifter. De aktuella swap-avgifterna för forex-instrument finns här samt för guld och silver här.

Jag öppnade 0.01 micro-lots och stängde en position på mitt MICRO-konto, men jag ser ingen vinst. Varför?

Du kan beräkna dina vinster med hjälp av följande formel:
(Stängningspris - öppningspris) * kontraktsstorlek * lots

Exempel

Om du har ett MICRO-konto (kontraktsstorleken är 1 000), och du öppnade 0.01 lots av EUR/USD.
Öppningspris = 1.29887, stängningspris = 1.29906
Beräkningen skulle vara följande:
(1.29906-1.29887)*1000*0.01 = 0.0019 USD (resultatet är alltid i motvalutan av ett valutapar).
Som du kan se är 0.0019 USD för liten vinst för att den ska vara synlig på din plattform, eftersom vinsten endast visar 2 decimaler.

Tillåter ni scalping?

Ja, det gör vi.

Vad är stop loss?

Stop loss är en order om att stänga en tidigare öppnad position till ett pris mindre lönsamt för kunden än priset vid den tidpunkt då ordern lades. Stop loss är en gränspunkt som du ställer in för din order. När denna gränspunkt nåtts, kommer din order stängas. Var god observera att du måste lämna vissa avstånd från det nuvarande marknadspriset när du lägger dina stop- eller limitordrar. För mer information om avståndet i punkter för varje valutapar, se limit- och stopnivåer här.

Att använda stop loss är användbart om du vill minimera dina förluster när marknaden går emot dig. Stop loss-punkter ställs alltid lägre än det aktuella BID-priset på BUY eller över det aktuella ASK-priset på SELL.

Du kan också se den här videoguiden för en mer detaljerad förklaring.

Vad är take profit?

Take profit är en order om att stänga en tidigare öppnad position till ett pris mer lönsamt för kunden än priset vid den tidpunkt för ordern lades. När take profit uppnås, kommer ordern stängas. Var god observera att du måste lämna vissa avstånd från det nuvarande marknadspriset när du lägger dina stop- eller limitordrar. För mer information om avståndet i punkter för varje valutapar, se limit- och stopnivåer här.

Take Profit-punkter är alltid under det nuvarande ASK-priset för SELL eller över det nuvarande BID-priset på BUY.

Du kan också se den här videoguiden för en mer detaljerad förklaring.

Vad är trailing stop?

Trailing stop är en typ av stop loss-order. Den ställs till en procentnivå antingen under marknadspriset för LÅNGA positioner, eller över marknadspriset för KORTA positioner. Var god observera att du måste lämna vissa avstånd från det nuvarande marknadspriset när du lägger stop- eller limitordrar. För mer information om avståndet i punkter för varje valutapar, se limit- och stopnivåer här.

Se den här videoguiden för en mer detaljerad förklaring.

Vad betyder stäng genom?

Stäng genom är en funktion på MT4- och MT5-plattformarna som låter dig stänga två positioner i motsatta riktningar på samma instrument samtidigt och spara in ett spread. Köp-ordern måste stängas med en sälj-order, och sälj-ordern måste stängas med en köp-order.

Vad betyder stäng flera genom?

Stäng flera genom tillåter stängning av mer än en position i motsatt riktning samtidigt. Om du har två order i motsatt riktning kan du använda en av dina order för att stänga den andra, och på så sätt göra vinst eller förlust på nettoskillnaden.

Var kan jag hitta handelssignalerna? Hur kan jag ladda ner dem?

Du kan komma åt våra handelssignaler under menyfliken Handelssignaler på vår Medlemssida. För att kunna ladda ner handelssignalerna behöver du ha ett validerat handelskonto.

Hur kan jag beräkna 1 pip vinst eller förlust?

1 pip i vinst eller förlust beräknas på följande sätt: beloppet i basvalutan * pips = värdet i motvalutan. Till exempel:
Värdet av 1 pip i EUR/USD = 1 lot (100 000 €) * 0,0001 = 10 USD
Värdet av 1 pip i USD/CHF = 1 lot (100 000 $) * 0,0001 = 10 CHF
Värdet av 1 pip i EUR/JPY = 1 lot (100 000 €) * 0,01 = 1 000 JPY

Vilken är den minsta lot-storleken för MICRO- och STANDARD-konton?

Siffrorna nedan gäller per transaktion, och du kan öppna ett obegränsat antal.

STANDARD-konto:

1 lot = 100,000
Minsta handelsvolym = 0.01
Maximal handelsvolym = 50
Handelssteg = 0.01

MICRO-konto:

1 Lot = 1,000
Minsta handelsvolym = 0.01
Maximal handelsvolym = 100
Handelssteg = 0.01
Vänligen notera att minsta lot-storlek för handel med CFDs är 1 lot.

Tillåter ni hedging?

Ja, det gör vi. Du väljer själv om du vill säkra positionerna på ditt handelskonto. Så kallad hedging (säkring) innebär att du öppnar en LÅNG och en KORT position samtidigt på samma instrument.

Vid hedging av forex, guld och silver är det möjligt att öppna positioner även om marginalnivån understiger 100 %, eftersom marginalkravet för säkrade positioner är noll.

Vid hedging av alla andra instrument är marginalkravet för den säkrade positionen 50 %. Nya säkrade positioner kan öppnas om det slutliga marginalkravet motsvarar kontots totala kapital eller mindre.

Vad är hävstång? Hur fungerar det? Varför behövs mindre pengar för en högre hävstång och är risken större?

Hävstång anger hur mycket ditt saldo ska multipliceras med. Detta gör att du kan öppna större handelspositioner eftersom den marginal som krävs kommer att sänkas i enlighet med hävstången för det instrument du har valt att handla med. Hävstången innebär visserligen att du kan göra större vinst, men du riskerar också att göra större förlust eftersom positionerna du öppnar har större volym (lotstorlek).

Exempel:

Ditt kontosaldo är EUR 100

Baserat på det instrument du vill handla med är hävstången 30:1.

För ditt handelskapital innebär det 30 * EUR 100 = EUR 3 000 att handla med (istället för EUR 100).

Kan jag ändra min hävstång? Om ja, hur?

Du kan ändra hävstången under fliken Mitt konto, och sedan genom att klicka på fliken Ändra hävstång på vår Medlemssida. Denna metod för att ändra hävstång är ögonblicklig.

Hur görs vinstberäkningen för CFD?

Vinsteberäkningen görs på följande vis:
(Stängningspris - öppningspris) * lots * kontraktsstorlek
Lot-storleken på varje CFD varierar. Var god läs mer information här.

Var förvaras mina pengar?

Alla våra klientmedel förvaras i avskilda europeiska konton hos första klassens bankinstitutioner.

Har ni slippage?

Slippage inträffar i stort sett aldrig när du handlar med oss. Ibland däremot, i synnerhet när viktiga ekonomiska nyheter släpps, på grund av kraftig stigning/fall av marknadspriset, kan din order slutföras till en annan kurs än den du önskade.

Hos XM slutförs dina orders till bästa möjliga marknadspris, vilket kan vara till din fördel.

Mer information om XMs utförandepolicy finns tillgänglig här.

Hur kan jag vara säker på att pengarna på mitt handelskonto är säkra?

Cypern är en medlemsstat i EU, vilket innebär att alla värdepappersbolag licensierade i Cypern till fullo följer EUs MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) bestämmelser som gäller alla 27 länder i den europeiska ekonomiska zonen. Huvudmålet med denna lag är att öka konkurrensen inom finanssektorn och skydda intresset hos värdepappersföretagens kunder. Enligt MiFID-bestämmelserna, ska värdepappersföretag också bli medlemmar i Investor’s Compensation Fund, som säkerställer att kundernas intressen skyddas i händelse av att bolaget kommer på obestånd.

Kan jag öppna mer än ett handelskonto?

Ja, det kan du, upp till maximalt 8 aktiva handelskonton. Det är dock att föredra att använda samma personuppgifter som du använt för ditt/dina andra handelskonto(n). Du kan registrera ytterligare konton på Medlemssidan med 1 klick.

Kommer mitt konto att arkiveras om mitt saldo är noll?

Handelskonton med saldo på noll arkiveras efter 90 kalenderdagar. Observera att när ett handelskonto arkiverats kan det inte öppnas på nytt. Om du bara har ett arkiverat konto och inga aktiva konton att handla med måste du registrera ett nytt handelskonto här.

Tas det ut någon viloavgift om jag inte använder mitt konto?

Handelskonton anses vara vilande från och med den sista dagen av de 90 (nittio) kalenderdagar under vilka det inte har varit någon aktivitet i form av handel, uttag, insättning, intern överföring eller registrering av ytterligare handelskonto. Alla återstående bonusar, kampanjkrediter och XM-poäng (XMP) kommer automatiskt att tas bort från vilande konton.

Vilande konton debiteras en månadsavgift på USD 5, eller hela det fria saldot på kontot om det fria saldot är mindre än USD 5. Ingen avgift tas ut om det fria saldot på handelskontot är noll.

Stänger nu mina öppna positioner och lagda ordrar om jag loggar ur?

Öppna positioner och pågående ordrar stannar i systemet även om du loggar ut från din handelsplattform. Detsamma gäller alla ordertyper förutom trailing stops. Trailing stops blir inaktiva när du stänger eller loggar ut från MetaTrader 4. Expert advisors blir också inaktiva när MetaTrader 4 stängs eller du inte är inloggad.

Jag kan inte logga in på mitt konto men jag behöver stänga en öppen position. Vad gör jag?

Du kan stänga öppna positioner via telefon 24 timmar per dygn. Det enda du behöver göra är att kontakta vår kundsupport på tfn +357 25029933. Innan ditt samtal kopplas vidare till handelsrummet för exekvering av din order, kommer du att få svara på några säkerhetsfrågor för att validera ditt konto.

Hur får jag tillgång till min handelsrapport?

Du kan skapa rapporten över din handelsaktivitet på MT4-/MT5-plattformen. Högerklicka bara på "Kontohistorik" i MT4-terminalfönstret (eller "Verktygslåda" på MT5), ange tidsperioden (t.ex. 1 år, 1 månad, 1 vecka) genom att välja "Anpassad period" och högerklicka sedan på "Spara rapport".

Vilket är det maximala beloppet jag kan handla för online?

Det finns inget maximalt belopp du kan handla för online, men det finns ett maximalt antal på 50 standard-lots du kan handla online till streaming-priser för STANDARD-konton och 100 mikro-lots för MICRO-konton. Maximalt antal öppna positioner samtidigt, och för alla kontotyper, är 200.

Om du vill handla för ett belopp större än din kontotyps maximala lot måste du dela upp din affär i mindre delar.

Varför tredubblas rollover-avgifterna på onsdagar?

När en order läggs på spotforex-marknaden är det egentliga datumet två dagar framåt, till exempel, om en affär görs på torsdag går den i lås på måndag, en affär som görs på fredag går i lås på tisdag, och så vidare. På onsdagar tredubblas rollover-avgiften för att kompensera för den kommande helgen (under vilken rollover inte tas ut eftersom handel stoppas under helgerna).

Tillhandahåller ni forex-utbildning live? Hur kan jag lära mig gruderna inom handel?

Varje XM-kund har sin egen personliga kontoförvaltare, som inte bara ger full teknisk support via live-chatt, e-post och telefon, utan även kan schemalägga personliga utbildningssessioner för honom/henne för att lära ut gruderna i MetaTrader4.

Vi erbjuder även våra kunder videoguider om hur man använder plattformar, samt kostnadsfria webbseminarier varje vecka och seminarier på plats i olika länder. Du är välkommen med ytterligare frågor via support@xm.com.

Tar ni emot kunder från USA?

Enligt den nya Dodd-Frank Act som godkänts av den amerikanska kongressen, tillåter inte CFTC (Commodity Futures Trading Commission) oss längre att tillåta amerikanska invånare att öppna handelskonton hos oss. Vi ber om ursäkt för besväret.

Erbjuder ni VPS-tjänst?

Ja, det gör vi. Kunder som har ett handelskontosaldo på minst 5000 USD (eller motsvarande i annan valuta) är kvalificerade för att när som helst begära gratis MT4/MT5 VPS via medlemssidan, förutsatt att de handlar minst 5 kompletta standardlots (eller 500 kompletta mikrolots) per månad.

Kunder som inte uppfyller dessa kriterier kan fortfarande begära en XM MT4/MT5 VPS via medlemssidan mot en månadsavgift på USD 28, som dras automatiskt från deras MT4/MT5-handelskonton den första dagen i varje kalendermånad. För mer information, se vår webbplats här.

Vad är handel-med-ett-klick? Hur kan jag aktivera det?

Handel-med-ett-klick gör det möjligt för dig att öppna positioner med endast ett klick. När du vill stänga en position däremot, fungerar inte ett klick och du måste stänga den manuellt.

För att aktivera handel-med-ett-klick i ditt diagrams vänstra hörn, kommer du se en pil. Genom att klicka på den pilen aktiverar du handel-med-ett-klick och ett fönster dyker upp i diagrammets vänstra hörn.

Kan jag ändra min kontotyp?

Det är inte möjligt att ändra din kontotyp, men om du vill öppna ett till konto kan du enkelt göra det på medlemssidan när du vill genom att välja den kontotyp du föredrar.

Hur kan jag återställa mitt lösenord?

Om du har glömt lösenordet för ditt riktiga handelskonto, klicka här för att återställa det.

Kan jag ändra basvalutan på mitt konto?

Det är inte möjligt att ändra basvalutan på ditt befintliga handelskonto. Du kan dock öppna ett nytt handelskonto på medlemssidan när som helst och välja den basvaluta du föredrar för det kontot.

Erbjuder ni handel med binära optioner?

Nej, det gör vi inte.

Vad är ett terminskontrakt?

Ett terminskontrakt är ett avtal om att köpa (”gå lång”) eller sälja (”gå kort”) ett handelsinstrument (en finansiell tillgång eller en real tillgång) vid en framtida tidpunkt till ett visst pris.

Terminskontrakt gäller en begränsad tid: de har ett förutbestämt start- och förfallodatum. Vid förfallodatumet måste alla öppna positioner i terminskontraktet stängas. Den som önskar behålla en position i det underliggande instrumentet behöver öppna en position i terminskontraktet för nästa löptid.

Detta kallas överrullning.

Vad har XM för policy i fråga om överrullning?

XM rullar inte automatiskt över positioner till nästa löptidsslut, utan dina positioner stängs precis före terminskontraktets förfallodatum.

Du kan själv välja att stänga dina positioner före det angivna förfallodatumet och att öppna en position i nästa terminskontrakt när det träder i kraft om du skulle vilja behålla en position i det underliggande instrumentet.

Hur ofta löper ett terminskontrakt ut (avtalsfrekvens)?

Frekvensen för terminers förfallodatum varierar.

OIL-terminer har t.ex. förfallodatum varje månad, medan PLAT-terminer (platinum) löper ut varje kvartal.

Klicka på någon av följande kategorier för att se respektive tabell:

Vad är det för skillnad mellan terminspriser och spotpriser?

Spotpriser är det aktuella marknadspriset, som gäller för omedelbara köp och försäljningar av ett instrument.

Med terminspriser fördröjs däremot betalning och leverans till förutbestämda datum i framtiden, vilket innebär att du kan spekulera om var handeln med ett instrument kommer att ligga framöver.

Terminer används inte bara för spekulation, utan även för hedging.

Är det någon swapavgift på terminskontrakt?

Terminskontrakt omfattas inte av över natten-avgifter.

Behöver jag betala skatt på aktiederivat från USA?

Enligt de regler som har utfärdats av den amerikanska skattemyndigheten IRS (Internal Revenue Service) i enlighet med avsnitt 871(m) i den amerikanska skattelagen, ska alla personer som har hemvist utanför USA och som innehar USA-baserade aktiederivat (inbegripet CFD:er) beskattas på utdelningsinkomster från handel med dessa instrument.

För mer information från IRS-webbplatsen, klicka här.

i) Vad behöver jag göra?

Om du vill fortsätta eller börja handla i relaterade instrument från något av dina konton, fyll i W-8BEN-blanketten som du hittar på medlemssidorna.

 • Gå till menyraden på medlemssidan och klicka på ”Konto”.
 • Gå till Profil och klicka på alternativet ”Aviseringar”.
 • Klicka på alternativet ”W-8BEN-blankett”.
 • Fyll i blanketten och skriv under med e-signatur.

ii) Vilka produkter berörs?)

Denna källskatt gäller för CFD:er på aktier i USA-registrerade företag samt för icke-kvalificerade index som innehåller USA-aktier. Det görs emellertid ett undantag för CFD:er på kvalificerade index, till exempel (ej uttömmande uppräkning):

 • Dow Jones Industrial Average
 • S&P 500
 • NASDAQ 100
 • Russell 2000

iii) Vilka positioner gäller detta för?

Reglerna gäller för långa (köp)-positioner på relaterade instrument som har öppnats den 1 januari 2017 eller därefter (och som fortfarande är öppna när regelverket träder i kraft) samt alla nya positioner på relaterade instrument från och med den 1 januari 2022. Dessa instrument omfattar bland annat alla USA-noterade aktier.

iv) Vad är avsnitt 871(m)?

IRS har utfärdat föreskrifter i enlighet med 871(m) som säkerställer att personer som har hemvist utanför USA och som innehar USA-baserade aktiederivat ska beskattas på utdelningsinkomster från de underliggande aktierna på samma sätt som personer med hemvist utanför USA beskattas på underliggande aktier. Utdelningsjusteringen på derivat med underliggande USA-aktier är "betalningar att likställa med utdelningar" och bedöms därför som utdelningsinkomster från USA. Utdelningar som betalas för instrument med underliggande USA-aktier anses således komma från USA och beskattas därför enligt kraven i USA:s skattelagstiftning.

För alla privatpersoner dras normalt 30 % för innehållande av skatt i enlighet med USA:s regelverk. Med vissa länder har USA dock ingått skatteavtal och om du omfattas av ett sådant avtal kan du ha rätt till lägre källskatt. En person som har hemvist i Storbritannien kan t.ex. vara berättigad till en källskatt på 15 % i stället för 30 %.

v) Vad händer med uppgifterna jag lämnar?

De uppgifter du lämnar via W-8BEN-blanketten kommer att lagras på ett säkert sätt hos oss i enlighet med vår integritetspolicy och vidarebefordras endast om detta krävs som led i en IRS-revision enligt gällande regler.

vi) Vad blir konsekvensen av att du fyller i blanketten?

För att vi ska kunna tillämpa relevant skattesats i enlighet med det avtal som du eventuellt omfattas av bör du fylla i blanketten och begära lägre källskatt i enlighet med det tillämpliga avtalet.

Underlåtenhet att lämna blanketten inom angiven tidsfrist kan leda till restriktioner för ditt handelskonto samt innehållande av skatt på 30 %, oberoende av om USA har undertecknat något bilateralt avtal med ditt land.

Enligt USA:s regelverk ska våra kunder dock fortfarande lämna skatteblanketter för att styrka sin status. Vad gäller investeringsplattformen får dock kunderna utdelningsvärdet efter skatteavdrag.

vii) W-8BEN-blankettens giltighet och förändrade omständigheter

Generellt sett är en W-8BEN-blankett giltig från och med den dag då blanketten har undertecknats och fram till den sista dagen i det tredje efterföljande kalenderåret, om det inte har skett en förändring av omständigheter som leder till att de uppgifter som har lämnats på blanketten inte längre stämmer. En W-8BEN-blankett som har undertecknats den 30 september 2020 är till exempel giltig till och med den 31 december 2023.

Förändrade omständigheter

Om omständigheterna förändras så att någon av de uppgifter du har lämnat i W-8BEN-blanketten inte längre stämmer, måste du underrätta oss inom 30 dagar räknat från det att omständigheterna förändras. I så fall måste du lämna in en ny W-8BEN-blankett eller annan lämplig blankett.

Om du t.ex. blir amerikansk medborgare eller får status som utlänning med hemvist i USA sedan du har lämnat in en W-8BEN-blankett, bedöms detta som förändrade omständigheter och du omfattas inte längre av kravet på 30 % källskatt. I så fall måste du underrätta oss inom 30 dagar räknat från det att du blev amerikansk medborgare eller fick status som utlänning med hemvist i USA och kan då behöva lämna en W-9-blankett.

Insättningar/uttag

Visa alla|Dölj alla

Vilka betalningsalternativ har jag för att sätta in/ta ut pengar?

Vi erbjuder ett brett utbud av betalningsalternativ för insättningar/uttag: flera olika kreditkort, flera olika elektroniska betalningsmetoder, banköverföring, lokal banköverföring och andra betalningsmetoder.

Så fort du öppnar ett handelskonto kan du logga in på vårt Medlemsområde, välja den betalningsmetod du föredrar på sidan för insättningar/uttag och följa instruktionerna där.

I vilka valutor kan jag sätta in pengar på mitt handelskonto?

Du kan göra insättningar i alla valutor eftersom pengarna automatiskt konverteras till din valda basvaluta på kontot. Detta sker genom att XM använder rådande priser mellan bankerna.

Vilket är det lägsta och högsta beloppet som jag kan sätta in/ta ut?

Det lägsta beloppet för insättningar/uttag är 5 USD (eller motsvarande i annan valuta) för flera betalningsmetoder som stöds i alla länder. Beloppet varierar dock beroende på den betalningsmetod du väljer och valideringsstatus för ditt konto. Du kan läsa mer om insättnings- och uttagsprocessen i medlemsområdet.

Vad är prioriteringsförfarandet för uttag

För att skydda alla inblandade mot bedrägeri och minska risken för penningtvätt och/eller finansiering av terrorism, kommer XM bara att processa uttag/utbetalningar tillbaka till källan för insättningen enligt Uttagsprioriteringsproceduren nedan:

 • Kredit-/debitkortsuttag. Uttagsbegäran, oavsett vilken uttagsmetod som valts, kommer att processas via den här kanalen upp till det totala beloppet som deponerats via den här metoden.
 • Uttag via e-plånbok. Återbetalningar/uttag till e-plånbok kommer att behandlas så fort alla kredit-/betalkortsinsättningar har återbetalats till fullo.
 • Andra metoder. Alla andra metoder såsom uttag via banköverföring ska användas när insättningar gjorda via två ovanstående metoder till fullo uttömts.

All begäran om uttag ska slutföras inom 24 arbetstimmar – dock kommer all uttagsbegäran som skickas in omedelbart återsspeglas på kundens handelskonto som pågående uttag. I händelse av att en kund väljer en ogiltig uttagsmetod så kommer kundens begäran att behandlas enligt prioriteringsförfarandet som beskrivs ovan. All begäran om uttag från kund ska behandlas i den valuta vilken den ursprungliga insättningen gjordes i. Skulle insättningsvalutan skilja sig från överföringsvalutan kommer det överförda beloppet omvandlas av XM till överföringsvalutan till rådande växlingskurs.

Om mitt uttag överskrider det belopp jag satt in via kredit-/betalkort, hur kan jag då göra ett uttag?

Eftersom vi endast kan överföra samma belopp tillbaka till ditt kort som beloppet du satt in, kan vinster överföras till ditt bankkonto via banköverföring. Om du även satt in pengar via e-plånbok, har du också möjlighet att ta ut vinster till samma e-plånbok.

Kan jag ta ut pengar när jag vill?

Innan du kan göra några uttag måste ditt konto verifieras. Det innebär att du först måste ladda upp följande dokument från medlemssidorna: Identitetsbevis (ID, pass, körkort) och bostadsbevis (elräkning, telefon/Internet/TV-räkning eller kontoutdrag från din bank), som måste innehålla ditt namn och adress samt vara nyare än 6 månader.

När du får bekräftelse från vår valideringsavdelning att ditt konto har validerats kan du begära uttag genom att logga in på medlemsområdet, välja uttagsfliken och skicka en uttagsbegäran. Det är endast möjigt att skicka ditt uttag tillbaka till den ursprungliga källan för insättning. Alla uttag bearbetas av vårt back office inom 24 timmar på arbetsdagar.

Kan jag ta ut pengar om jag har en öppen position?

Ja, det kan du. Men observera att följande restriktioner gäller i syfte att säkerställa handeln för våra kunder:

a) Begäran som skulle medföra att marginalnivån sjunker under 150 % godtas inte från måndag kl. 01:00 till fredag kl. 23:50 GMT+2 (observera att sommartid kan gälla).

b) Begäran som kan medföra att marginalnivån sjunker under 400 % godtas inte under helger, från fredag kl. 23:50 till måndag kl. 01:00 GMT+2 (observera att sommartid kan gälla).

Hur lång tid tar det för pengarna att nå mitt bankkonto?

Det beror på landet dit pengarna skickas. En standardbanköverföring inom EU tar 3 arbetsdagar. Banköverföringar till vissa länder kan ta upp till 5 arbetsdagar.

Hur lång tid tar det innan jag får mina pengar efter jag gjort en uttagsbegäran?

Din uttagsbegäran behandlas av vårt back office inom 24 timmar. För betalningar via e-walletmetoder får du dina pengar samma dag, medan betalningar via banköverföring eller kredit-/betalkort vanligtvis tar 2–5 arbetsdagar.

Hur lång tid tar det att göra insättningar/uttag via kreditkort, e-plånböcker eller andra betalningsmetoder?

Alla uttag sker direkt, förutom banköverföringar. Alla uttag behandlas av vår back office-avdelning inom 24 timmar på arbetsdagar.

Finns det några avgifter för insättning/uttag?

Vi tar inte ut några avgifter för våra insättnings-/uttagsalternativ. Till exempel, om du sätter in 100 USD genom Moneybookers och sedan tar ut 100 USD, kommer du se hela summan på 100 USD på ditt Moneybookers-konto då vi täcker alla transaktionsavgifter åt båda hållen åt dig.

Detta gäller även alla insättningar med kredit-/betalkort. För insättningar via internationell banköverföring täcker XM alla överföringsavgifter som banken tar ut, med undantag för insättningar mindre än 200 USD (eller motsvarande i annan valuta).

Om jag sätter in pengar genom Moneybookers, kan jag ta ut pengar till mitt kreditkort?

För att skydda alla parter mot bedrägeri och i enlighet med CySECs Direktiv (DI44-2007-08 of 2012) gällande förebyggande och hindrande av penningtvätt, är vår företagspolicy att åreföra kundernas pengar till ursprunget för dessa medel, och som sådant kommer uttaget att återföras till ditt Moneybookers-konto. Detta gäller alla uttagsmetoder och uttaget måste återföras till ursprunget för pengainsättningen.

Kan jag föra över pengar från mitt handelskonto till en annan kunds handelskonto?

Nej, detta är inte möjligt. Det är förbjudet att föra över pengar mellan olika kundkonton och att involvera någon tredje part.

Kan jag sätta in/ta ut pengar till/från mina vänners/släktingars konto?

Eftersom vi är ett reglerat bolag accepterar vi inte insättningar/uttag gjorda av tredje part. Din insättning kan enbart göras från ditt eget konto, och uttaget måste återföras till källan där insättningen gjordes.

Är det möjligt att föra över pengar från ett handelskonto till ett annat handelskonto?

Ja, det är möjligt. Du kan begära en intern överföring mellan två handelskonton, men enbart ifall båda handelskontona öppnades i ditt namn och ifall båda har blivit validerade. Om basvalutan skiljer sig åt kommer summan att konverteras. Interna överföringar kan begäras via medlemssidorna, och begäran behandlas direkt.

Jag använde fler än ett insättningsalternativ, hur kan jag nu göra ett uttag?

Om en av dina insättningsmetoder var via kredit/betalkort, måste du alltid begära uttag upp till det insatta beloppet för respektive betalningsmetod före andra alternativa metoder kan bli aktuella. Enbart i de fall där beloppet som sattes in via kredit/betalkort återbetalats till fullo kan du välja andra uttagsmetoder enligt dina andra insättningar.

Tar ni ut några extraavgifter eller provision?

Hos XM tar vi inte ut några avgifter eller provision. Vi täcker alla transaktionsavgifter (för banköverföringar gäller detta för summor över 200 USD).

Handelsplattformar

Visa alla|Dölj alla

Vad är skillnaden mellan demo- och riktiga konton?

Även om alla funktioner och all funktionalitet hos ett riktigt konto också är tillgängligt för ett demokonto, bör du ha i åtanke att simuleringen inte kan replikera riktiga handelsförhållanden på marknaden. En viktig skillnad är att volymen som utförs genom simuleringen inte påverkar marknaden; medan volymen inom riktig handel har en effekt på marknaden, särskilt när affärsstorleken är stor. Hastigheten på utförandet är densamma för riktiga handelskonton som förXM demokonton.

Dessutom kan användare ha välidigt olika psykologisk profil beroende på om de handlar med demo- eller riktiga konton. Denna aspekt kan påverka utvärderingen som utförs med ett demokonto. Vi råder dig att vara försiktig och undvika självbelåtenhet gällande de slutsatser som du kan dra från användadet av ett demokonto. Du kan läsa mer om demokonton här.

Hur kan jag se min handelshistorik?

Öppna terminalfönstret genom att trycka Ctrl+T på ditt tangentbord, och välj fliken Kontohistorik. Högerklicka för att aktivera snabbmenyn, som gör att du kan spara din handelshistorik som en html-fil så att du senare kan titta på den när du loggar ut från handelsplattformen.

Kan jag använda robot-/autohandlare eller expert advisors?

Ja, det kan du. Alla våra handelsplattformar stöder användningen av EAs.

Hur lägger jag till en expert advisor?

För att lägga till en expert advisor (EA) behöver du först öppna MT4-kundterminalen, klicka på Fil i toppnavigationen och klicka på Öppna datamapp i rullgardinsmenyn. I datamappen, klicka på MQL4 och experter. Expertmappen är där du kan lägga till expert advisors (EA).Kopiera .mq4- eller .ex4-filen till expertmappen. När du är klar, gör en omstart av MT4-plattformen genom att stänga den och sedan öppna den igen.

Vad gör jag om den inkopplade expert advisorn inte handlar?

Kontrollera först om handel är tillåten genom att gå till fliken Tools -> Options -> Experts tab -> Allow real trading. Säkerställ sedan att knappen för expert advisors på huvudverktygsfältet är intryckt. Du bör se ett leende ansikte i det högra hörnet på ditt diagram som visar att du har aktiverat din EA korrekt. Om allting är ok, men advisorn fortfarande inte handlar, titta i dina loggfiler via fliken Experts i Terminal-fönstret (du ska kunna se vilket fel som uppstår). Du kan även mejla oss för ytterligare assistans på support@xm.com.

Tillhandahåller ni någon form av online-support/handledning för hur man använder MT4-plattformen?

Du är välkommen att kontakta din personliga kontoförvaltare via live-chat, email eller telefon för att boka in en presentation av MT4. Du kan även se våra Videoguider för hjälp. Vi är beredda att hjälpa dig med en mer detaljerad förklaring en-till-en, vid den tidpunkt som passar dig bäst.

Jag kan bara se 8 par i mitt MT4. Hur kan jag se resten?

Logga in på din MT4-plattform -> Market watch-fönstret -> högerklicka -> Show all -> bläddra nedåt så kommer du att kunna se alla instrument som är tillgängliga för handel.

Kan jag ändra tidszonen i MetaTrader?

Nej, det kan du inte. Tidszonen för våra handelsservrar är alltid GMT+2 under vintertid och GMT+3 under sommartid. Tidsinställningarna på GMT undviker att små candlesticks uppstår på söndagar och de gör att körning av teknisk analys och utfallstester går mycket mjukare och smidigare.

Jag har ett MICRO-konto och jag kan inte lägga en order. Varför?

Vi håller isär standardhandel från microhandel (1volym på ett standardkonto = 100 000 enheter, 1volym på ett microkonto = 1000 enheter). Det är därför du ska söka i ditt Market Watch-fönster efter symbolerna med "Micro" tillagt (t.ex. EUR/USD micro istället för EUR/USD), högerklicka och väl Show all. De andra "skuggade" symbolerna används av plattformen för att beräkna oljepriser. Högerklicka på dessa "skuggade" symboler och välj alternativet Hide för att undvika eventuell förvirring.

Vad är KÖP- och SÄLJ-priser, och hur kan jag se öppnings-/stängningspriserna i mitt diagram?

Varje köp-order öppnas till ASK-pris och stängs till BID-pris, och varje sälj-order öppnas till BID-pris och stängs till ASK-pris. Som standard kan du bara se BID-linjen på ditt diagram. För att kunna se ASK-linjen, högerklicka på det aktuella diagrammet -> Properties -> Common-> och klicka i Show ASK line.

Erbjuder ni handelsplattformar för MAC?

Ja, det gör vi. MT4 handelsplattformen finns även till MAC, och den kan laddas ner här.

Hur kan jag hitta mitt servernamn på MT4 (PC/Mac)?

Klicka på "Fil" -> klicka på "Öppna ett konto" vilket öppnar ett nytt fönster, "Handelsservrar" -> skrolla ner och välj symbolen + vid "Lägg till ny mäklare", skriv sedan in "XM" och klicka på "Skanna".

När skanningen har gjorts, stäng det här fönstret genom att klicka på "Avbryt".

Efter detta, försök att logga in igen genom att klicka på "Fil" -> "Logga in på handelskonto" för att se om ditt servernamn är där.

Hur kan jag få tillgång till MT5-plattformen?

För att börja handla på MT5-plattformen behöver du ett XM MT5-handelskonto. Det är inte möjligt att handla på MT5-plattformen om du har ett existerande XM MT4-konto. För att ladda ner XM MT5-plattformen, klicka här.

Kan jag använda mitt MT4 konto-ID för att få tillgång till MT5?

Nej, det kan du inte. Du behöver ha ett XM MT5-handelskonto. För att öppna ett XM MT5-konto, klicka här.

Hur får jag mitt MT5-konto validerat?

Om du redan är XM-kund med ett MT4-konto, kan du öppna ytterligare ett MT5-konto från medlemssidan utan att behöva skicka in dina valideringsdokument på nytt. Är du däremot ny kund behöver du förse oss med alla nödvändiga valideringsdokument (dvs. handlingar som styrker din identitet och hemvist).

Kan jag handla aktie-CFD med mitt nuvarande MT4-handelskonto?

Nej, det kan du inte. Du behöver ha ett XM MT5-handelskonto för att handla aktie-CFD. För att öppna ett XM MT5-konto klicka här.

Vilka instrument kan jag handla med MT5?

På MT5-plattformen kan du handla alla instrument som finns tillgänliga hos XM, inklusive aktie-CFD, aktieindex-CFD, forex, CFD på ädelmetaller och CFD på energier

Hur kan jag hitta finansinstrumenten för mitt handelskonto på plattformen?

Enligt din kontotyp visas instrumenten med ett unikt tillägg. För att hitta rätt finansinstrument som du handlar med din kontotyp, se exemplen nedan:

 • STANDARD-konton: instrumenten visas i standardformat (utan tillägg), som EURUSD, GBPUSD
 • MICRO-konto: handelsinstrument visas med ett microtillägg, som EURUSDmicro, GBPUSDmicro
 • ZERO-konto: handelsinstrument visas med en prick på slutet, som EURUSD., GBPUSD.
 • ULTRA LOW STANDARD-konto: instrument visas med en # på slutet, som EURUSD# eller GBPUSD#
 • ULTRA LOW MICRO-konto: instrument visas med en m# på slutet, som EURUSDm# eller GBPUSDm#

Om rätt instrument inte syns på handelsplattformen du handlar på behöver du högerklicka på fönstret "Marknadskoll" -> välja symbolerna -> välja instrumenten som du vill handla med från tabellen -> välja alternativet "Visa". Efter detta, stäng fönstret "Marknadskoll", högerklicka på det igen och välj "Visa alla".

Observera att de gråa symbolerna används av handelsplattformen för att beräkna oljepriser. För att ta bort de gråa symbolerna från ditt "Marknadskoll"-fönster, högerklicka på dem och välj alternativet "Dölj".

Om företaget

Visa alla|Dölj alla

Finns det en europeisk/internationell tillsyndsmyndighet där ert bolag är listat?

Licensierat och reglerat av CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) under licensnummer 120/10;

 • Styrs av MiFID (Markets in Financial Instruments Directive);
 • Drivs enligt lagen Cypriot Investment Services and Activities and regulated Markets Law från (Law 144(I)/2007);
 • Registrerat hos FCA (FSA), Storbritannien, licensierat under 538324;

Vilken officiell europeisk eller internationell myndighet är ert bolag listat under?

XM.COM är ett firmanamn för Trading Point Holdings Ltd, som är enskilda ägare av Trading Point of Financial Instruments Ltd (Cypern).

Trading Point of Financial Instruments Ltd regleras av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) under licensnummer 120/10, samt är registrerat hos FCA (FSA, UK), med referens nr. 538324. Trading Point of Financial Instruments Ltd bedriver sin verksamhet enligt Markets in Financial Instruments Directive (MiFID).

Kan jag besöka era kontor?

Du är varmt välkommen att besöka vårt kontor när som helst. Vi ber dig vänligen att informera oss i förväg med ett datum och en tidpunkt så att din personliga kontoförvaltare kan vara redo för att hälsa dig välkommen. Vårt företagshögkvarter ligger i Limassol, Cypern. Vårt företags fullständiga address och kontaktuppgifter kan hittas här.

Var är ert säte?

Vårt företagshögkvarter ligger i Limassol, Cypern. Vårt företags fullständiga address och kontaktuppgifter kan hittas här.

Introduktion till XM

Visa alla|Dölj alla

Varför introducerar Trading Point XM?

Vi byggde oss ett rykte som en förstklassig finansinstitution så vi bestämde oss för att bygga ett varumärke som kan matcha vårt rykte.

Som ett snabbväxande företag utökar Trading Point sin varumärkesidentitet genom att lägga till nya produkter till sin varumärkesportfölj. XM har de mest kraftfulla funktionerna från Trading Point och erbjuder kunder ett ännu bredare utbud av tjänster som ökar handelseffektiviteten.

Är XM en licensierad mäklare?

XM är inte en separat företagsenhet eller ett separat företag:

 • XM.COM är ett handelsnamn tillhörande Trading Point Holdings Ltd,
 • XM tillhör och drivs av Trading Point of Financial Instruments Ltd, en CySEC-reglerad och EU-registrerad mäklare,
 • XM tillhandahåller samma höga servicenivå som Trading Point och enligt samma affärspolicys, men introducerar också en serie nya produkter som erbjuder högre handelseffektivitet för kunder.

Funktioner som stöds hos XM

Visa alla|Dölj alla

Vilka funktioner stöds hos XM?

Handel med FOREX, ÄDELMETALLER (inklusive GULD, SILVER), ENERGIMARKNADER (inklusive RÅOLJA), och AKTIEINDEX tillhandahålls

 • med en MINSTA INSÄTTNING så låg som 5 USD
 • med möjligheten att ÖPPNA MER ÄN 1 KONTO
 • med skydd mot MINUSSALDO
 • INGA RE-QUOTES, INGEN AVVISNING AV ORDRAR
 • TIGHTA SPREADS så låga som 0 PIP
 • FRAKTIONERAD PIP-PRISSÄTTNING
 • MÅNGA HANDELSPLATTFORMAR tillgängliga från 1 konto för snabb handelsmobilitet
 • MARKNADSUTFÖRANDE I REALTID: 99.35% av alla ordrar utförs på under en 1 sekund
 • KONTOFINANSIERING 100% automatiskt och behandlas omedelbart 24/7
 • SNABBA UTTAG UTAN EXTRA AVGIFTER
 • ALLA ÖVERFÖRINGSKOSTNADER TÄCKS AV XM
 • KONSTNADSFRIA, OBEGRÄNSADE DEMOKONTON med 100 000 i virtuella pengar och full tillgång till MÅNGA HANDELSPLATTFORMAR
 • Professionella HANDELSSIGNALER två gånger om dagen

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar.

Riskvarning: Ditt kapital riskeras. Produkter med hävstång är inte lämpliga för alla. Vänligen se vår Riskinformation.