För barnens bästa – XM:s välgörenhetsevenemang i Indonesien

Postat den 17 december, 2019 klockan 09.36 GMT. Läs mer CSR

För tredje gången har XM nu anordnat ett välgörenhetsevenemang i Indonesien till förmån för missgynnade barn i syfte att förbättra de svåra förhållanden de lever under.

Evenemanget ägde rum i Jakarta den 4 december 2019, i samarbete med den icke-vinstdrivande organisationen Yayasan Sayap Ibu, en av de välgörenhetsstiftelser i Indonesien som arbetar verkligt hårt för att hjälpa barn och deras familjer som befinner sig i utkanten av samhället.

Miljontals barn i världen har en barndom som är allt annat än den borde vara. XM gjorde gemensam sak med Yayasan Sayap Ibu i ett försök att bekämpa de omänskliga omständigheter som tiotusentals indonesiska barn växer upp under samt bidra till deras familjers välbefinnande.

Tillsammans med Yayasan Sayap Ibus förvaltare tog XM initiativ till ett välgörenhetsevenemang den 4 december i syfte att donera diverse nödvändiga saker som kommer att användas i ett gott syfte. Under dagen överlämnade vi en mängd basvaror till stiftelsen, däribland livsmedel och hygien- och rengöringsartiklar, samt möbler och utbildningsmaterial.

För oss på XM handlar den mänskliga sidan av välgörenhetsarbetet även om att ha ett nära band med de behövande och därför tillbringade våra företagsrepresentanter dagen med att träffa flera av de barn som får hjälp genom Yayasan Sayap Ibu. Detta var inte bara en fin upplevelse i sig utan gav oss också en bekräftelse på det vi arbetar för: att göra en skillnad i barnens liv. Alla har de rätt till överlevnad, utveckling, skydd och ett aktivt deltagande i samhället.