Viktigt meddelande från XM

Postat den 23:e April, 2020 klockan 11:57 GMT. Läs mer Nyheter

Under de senaste dagarna har det varit starkt ökad volatilitet på marknaden för OLJA. Vi har dessutom kunnat konstatera att terminspriserna på WTI OIL för maj handlas till negativt pris, vilket aldrig har hänt förut.

Vi vill informera om att XM kommer att införa följande tillfälliga åtgärder för att skydda våra kunder och vårt företag mot den väntade marknadsturbulensen under denna period:

Från kl. 17:00 servertid (GMT+3) fredagen den 24/4 2020 kommer marginalen som krävs för alla positioner (för att öppna nya positioner och för att bibehålla existerande positioner) att tillfälligt ökas till:

  • 6% (17:1 hävstång) för GSOIL och NGAS
  • 4% (25:1 hävstång) för OIL, OILMn och BRENT

Om priset på ett energiinstrument (OIL, OILMn, BRENT, GSOIL och NGAS) når 0, kommer företaget att stänga alla öppna positioner till senast tillgängliga marknadspris. Detta är en nödvändig åtgärd eftersom handelsplattformar inte stöder negativa priser på finansiella instrument.

Mot bakgrund av ovanstående samt för att skydda våra kunder och företaget kan XM behöva vidta ytterligare åtgärder, däribland att sätta något av ovanstående instrument i close only-läge eller blockera handel. När sådana åtgärder vidtas strävar företaget efter att informera kunderna i förväg, men kan vid onormala marknadsförhållanden behöva vidta åtgärder med kort eller inget varsel.

Handelsrestriktionerna kommer att hävas så snart marknadsförhållandena återgår till det normala.

Kunder som har för avsikt att behålla öppna positioner under denna period med hög volatilitet bör försäkra sig om att handelskontot är tillräckligt finansierat för att undvika störningar från möjliga margin calls och/eller stop-outs i handelsaktiviteten.

Obs: För att se korrekta marginalkrav, se till att du har den senaste versionen av XM:s MT4/MT5-kundterminal.