Instruktörer

Instructor

Avramis Despotis


Avramis Despotis är Tradepedias grundare och VD och har en oöverträffad erfarenhet av finansmarknaderna. Han har handlett tusentals privata och institutionella handlare och är expert på teknisk analys, riskhantering och beteendeekonomi. Han håller också regelbundet expertutbildningar för ledande företag och är en erkänd trader som offentligt förutspådde aktiemarknadens fall 2007 från 2 500 till 500 punkter i flera olika publikationer samt på populära nyhetssajter.

Efter en BSc-examen i ekonomi från University College London fortsatte han med en MSc-examen i finans och bankverksamhet från Athens University of Economics. Han är certifierad finansiell tekniker från International Federation of Technical Analysts, medlem av British Society of Technical Analysts och certifierad av CySEC för portföljförvaltning och handel för egen räkning.

Instructor

Gil Paz


Gil Paz har sedan 2012 en lång och framgångsrik karriär och handlar både för institutionella kunders räkning och med sitt eget kapital. Som trendföljare med en processdriven tradingstrategi specialiserar han sig på ett brett spektrum av valutor, råvaror och index.

Han är även en mycket erfaren utbildare och lika skicklig på att förmedla tradingstrategier och marknadsanalys oavsett om det görs på engelska eller tyska. Under hans både trevliga och informativa sessioner ledsagar han deltagarna genom sina processer och uppmuntrar aktivt till interaktion med andra traders.

Instructor

Andrzej Zieniuk


Andrzej Zieniuk är en erfaren daytrader på USA-baserade aktie-, råvaru- och derivatmarknader och specialiserar sig på att handla med DAX, S&P 500, guld, råolja WTI, GBP och AUD. Hans tradingmetod baseras på teknisk analys, med stöd av fundamental- och momentumstrategier.

Han är en erfaren lärare och har arbetat med XM i onlineutbildningsprojekt sedan augusti 2019. Hans fokus ligger på finansmarknadernas mer invecklade detaljer samt tekniska frågor i samband med att CFD:er används som derivatprodukter.

Instructor

Constantinos Loizou


Constantinos Loizou har sedan 2015 arbetat aktivt på finansmarknaderna som privatinvesterare, forexhandlare och kundrådgivare på stora investeringsföretag. Han är certifierad finanstekniker med certifiering från International Federation of Technical Analysts och har även ett internationellt certifikat i förmögenhets- och investeringsförvaltning från CISI utöver CySEC:s avancerade certifiering.

Hans specialområde är investeringar i kryptovalutor, aktier och valutapar. Han använder både teknisk och fundamental analys och är teknisk analytiker och instruktör för Tradepedia.

Instructor

Darek Dargo


Darek Dargo har varit en aktiv deltagare på forexmarknaden sedan 2010 och fokuserar på klassiska system som bygger på teknisk analys och prisrörelsemönster. Han tror starkt på att välja säkerhet framför risk och specialiserar på handel med större valutor, guld och silver.

Han är mycket skicklig på att undervisa andra traders och har sedan 2016 arbetat med en av Polens största onlineportaler för ekonomi och finans. Där har han publicerat hundratals artiklar och analyser. Han ansvarar även för att redigera engelskspråkiga utbildningsartiklar och analyser av valutapar och råvaror på denna portal.

Instructor

Doug Rumer


Doug Rumer inledde sin karriär 1999 och är en mycket erfaren trader som specialiserar sig på teknisk analys och handel med USA-baserade aktier och index. Han fokuserar på strategier som minimerar risk och förbättrar tradingprocesser, särskilt Check Mark Pattern-indikatorn, och beräknar stöd- och motståndsnivåer innan han går in på marknaden.

Han har också omfattande erfarenhet av att undervisa nybörjare om trading och framför allt hur man ska undvika de första fallgroparna som en del nybörjare råkar ut för.

Instructor

Dzhuneyt Vahid


Dzhuneyt Vahid är swingtrader på prisrörelser och använder solid fundamental marknadsanalys och sentimentanalys i sitt arbete. Han har länge varit framgångsrik med sina investeringar och inriktar sig på att använda en global s.k. makro-overlay med särskilt fokus på valutor, aktier och råvaror. Han menar att grunden i hans framgångar är förberedelser och konsekvens och han beskriver sina metoder närmare för dem som deltar i hans undervisning.

Han började sin karriär med onlinetrading på valutor och råvaror 2011. Efter att ha studerat hävstångshandel med fokus på riskhantering tillhandahåller han nu trading- och investeringsinnehåll till tusentals handlare och investerare världen över. Han arbetar även som gästföreläsare och organisatör och deltar i en rad olika finansiella forum, seminarier och webbinarier.

Instructor

Frank Sohlleder


Frank Sohlleder har arbetat som teknisk trader i aktier, råvaror och forex sedan 2011, med särskilt fokus på prisrörelsehandel och likviditetsnivåer. Han specialiserar sig på att identifiera trendomslag och intervallåtergångar.

Han använder en processorienterad tradingstrategi och ett system baserat på enkla exekverbara steg. Han menar att hans framgångsmetod är att lita på resultaten och undvika yttre påverkan. Under sessionerna förklarar han sina metoder steg för steg för att hjälpa deltagarna att återskapa hans framgångar.

Instructor

Giancarlo Prisco


Sedan 2014 har Giancarlo Prisco arbetat med Spaniens ledande traders och deltagit i flera internationella evenemang, däribland det viktigaste årliga evenemanget på den iberiska halvön, The Forex Day. Vad gäller trading arbetar han främst med volymspridningsanalys och hans specialområde är USA-baserade index, DAX, guld och JPY-valutapar.

Han är välkänd i branschen som finans- och makroanalytiker och arbetar för närvarande som chef för GP Global Consulting. Han har en examen i ekonomi och finansinstitut från Bergamos universitet i Italien. Han är mycket skicklig på att undervisa alla nivåer av traders samt på att analysera strategier.

Instructor

Marcin Nowogórski


Marcin Nowogórski är en mycket erfaren trader inom prisrörelser och började handla med indexterminer och -optioner 2009 för att därefter börja handla med forex på heltid 2011. Han arbetar med fokus på både tekniska och fundamentala strategier och har sedan 2013 ägnat sig åt finansiell journalistik och affärsutveckling inom tradingbranschen.

I sin trading använder Marcin kort-, medel- och långfristiga portföljer på basis av en kombination av tekniska och fundamentala strategier som är av relevans för respektive tidshorisont. Han är särskilt intresserad av tradingpsykologi och sannolikhetsbedömning och följer uppmärksamt diagrammönster och centralbankernas penningpolitik.

Instructor

Nenad Kerkez


Nenad Kerkez började handla med forex och CFD:er 2010 och blev snabbt en av Forex Factorys 3 ledande traders (av 400 000). Därefter fortsatte han att arbeta med Platinum Investments som huvudtrader 2011. Nenad är en av pionjärerna bakom XM Live-projektet och menar att trading ska bedrivas med total transparens, där man öppet motiverar och utbildar traders för att bedriva handel med förtroende och insikt om att alla kan lyckas med forex- och CFD-handel om de bara har rätt tillvägagångssätt.

Som utbildare har han vunnit flera priser och är regelbundet med på flera topplistade webbplatser om valutamarknaden, t.ex. FXStreet och FXEmpire där han är ett ledande namn med sina dagliga inlägg. Han har en masterexamen i finans och ekonomi och en universitetsexamen i internationell ekonomi, båda från John Naisbitt University.

Instructor

Olugbemi Oyewale


Olugbemi Oyewale är en erkänd forexutbildare som startade sitt eget företag för onlineutbildningar 2018. Hon har utbildat över 1 600 personer och hjälpt dem att förbättra sina tradingresultat med över 70 procent. Dessförinnan fick hon omfattande erfarenhet inom finanssektorn genom att arbeta som internrevisor för FCMB Investment Banking Group och CardinalStone Registrars Ltd efter att ha blivit associerad auktoriserad revisor (ICAN) och erhållit en BSc-examen i redovisning.

Hennes specialområde är teknisk och fundamental analys, med särskilt fokus på teknisk analys, och hon ser till att hålla sina kunskaper på topp genom att göra tre till åtta affärer per veckor. Olugbemi inriktar sig särskilt på fiatvalutor, ädelmetaller och aktier. I sin undervisning lägger hon även vikt vid att använda sig av prisrörelser som utgångspunkt för en affär, genomföra top-down-analys av en trend samt tillämpa tre rörliga genomsnitt. Hon skrev nyligen en komplett vägledning i forextrading, som har fått ett positivt mottagande av handlare världen över.

Instructor

Reino Deetlefs


Reino Deetlefs började med trading på Johannesburgbörsen, där han främst använde metoder som skalpning och högfrekvenshandel. Han har även arbetat med forexmarknaden sedan 2013 och samlat på sig en mängd erfarenhet.

Han specialiserar sig på större och exotiska valutapar samt på råvaror och använder både teknisk analys och trendhandel. Han är en utmärkt kommunikatör och mycket skicklig på att förklara komplicerade tradingbegrepp på ett enkelt sätt i sin roll som Tradepedia-instruktör.

Instructor

Silvia Bellrock


Silvia Bellrock har hållit på med trading sedan 2012 och har hittat en lönsam nisch inom swinghandel genom att kombinera teknisk analys med fundamental analys. Hon har specialiserat sig på att beräkna stöd- och omsvängningsnivåer och använder candlestickmönster för omslag i syfte att hitta affärer med utmärkt risk-avkastningskvot.

Hon är även expert på att handla med USA-baserade index och aktier och delar gärna med sig av den kunskap hon har tillägnat sig om teknisk och fundamental analys under årens lopp. Silvia är övertygad om att tradingstrategier är något man gärna kan prata om varje dag.

Instructor

Stanislav Kolev


Stanislav Kolev har arbetat som swingtrader för retail och det proprietära segmentet sedan 2011 och specialiserar sig på tekniska mönster, indikatorhandel och Wyckoffs teori. Han har hjälpt många sessionsdeltagare att bli mycket framgångsrika swingtraders. Under sina sessioner förklarar han att det är den enklaste och lämpligaste tradingstilen för personer som använder forex som sekundär inkomst, men vill göra det till sin främsta inkomstkälla.

Han förordar att man använder mycket strikta regler för inträde, utträde och positionshantering i alla hans strategier, med fokus på teknisk strategi, men använder fundamental analys vid behov. Han ser det som sitt uppdrag att hjälpa traders från hela världen att förstå de oändliga möjligheter som alla kan uppnå genom onlinehandel!