Marknadsanalysteamet

Research Team

Michalis Florentiades


Som chef för investerings- och marknadsanalys och chefekonom på XM har Michalis omfattande erfarenhet och kunskap som han har samlat på sig under en framgångsrik 22-årig karriär inom finansiella tjänster. Han blev tidigt intresserad av valutamarknaden, investeringsstrategier och utvecklingen inom internationell ekonomi och studerade vid London School of Economics (LSE), där han tog en BSc-examen i ekonom, och fortsatte sedan med en master-examen i matematisk handel och finans från City University Business School.

Innan han började på XM arbetade han som marknadsanalyschef för Hellenic Bank, landets tredje största kommersiella långivare. Han innehar titeln CFA Charterholder och är styrelseledamot i Salamis Investment Company, en global balanserad fondandelsfond.

Research Team

Raffi Boyadjian


Raffi utexaminerades från London School of Economics 1999, med en BSc-examen i affärsmatematik och statistik, och började på PricewaterhouseCoopers i inkassoteamet. Under 2007 kom Raffi till Thomson Reuters och arbetade med de grekisktalande marknaderna. Han befordrades senare till senioranalytiker för att sedan bli dataspecialist 2012, med ansvar för dataintegrationsprojekt.

Raffi kom till XM 2015 och skriver fundamentala rapporter om forex-, råvaru- och aktiemarknaderna samt genomför teknisk analys. Han är för närvarande ledande investeringsanalytiker och utför insiktsfulla och relevanta analyser av finansmarknadens senaste trender.

Research Team

Christina Parthenidou


Christina kom till XM:s avdelning för investerings- och marknadsanalys i maj 2017. Möjligheten att tillämpa matematik praktiskt i verkligheten inspirerade henne till att ta en fil kand-examen i ekonomi vid Cyperns universitet och därefter en master-examen i ekonomi och företagsadministration, med särskilt fokus på internationell ekonomi, vid Erasmus-universitetet i Rotterdam.

I sin marknadsanalys kombinerar hon fundamental och teknisk analys för att ge kompletta utsikter för forex-, aktie- och råvarumarknaderna.

Research Team

Melina Deltas


Melina kom till XM:s avdelning för marknadsanalys i december 2017 som investeringsanalytiker. Hon kommunicerar på ett tydligt sätt marknadsrörelser, framför allt hur man upprättar tekniska mönster och diagrammönster, samt fundamentala kunskaper. Genom sin tekniskt inriktade metod studerar hon prisrörelser för flera olika tidsramar i syfte att fånga upp stora rörelser som utvecklas under åren. Hon har över 6 års erfarenhet av att analysera finansmarknader och är specialiserad inom forex, index och råvaror.

Melina studerade ren matematik vid Lancasters universitet och tog en master-examen i monetär och finansiell ekonomi på Cyperns universitet. Hon är även associerad medlem i Society of Technical Analysts (STA) och certifierad finanstekniker (CFTe).

Research Team

Stefanos Oikonomidis


Stefanos kom till XM som junioranalytiker inom investeringar i september 2021. Han utför dagliga marknadsanalyser av valuta-, råvaru- och aktiemarknaderna, från ett fundamentalt och tekniskt perspektiv. Innan han kom till XM fick han värdefulla insikter genom att som praktikant arbeta med kreditrisker på en större grekisk bank.

Stefanos har en master-examen i finans från Warwick Business School och en fil kand i redovisning och finans från Atens universitet för ekonomi och företagsadministration. För att bli framgångsrik i branschen menar han att man måste kunna identifiera drivkrafterna bakom varje marknadsrörelse och på ett tydligt sätt förmedla dem till läsarna.

Research Team

Charalampos Pissouros


Charalampos kom till XM:s avdelning för investeringsanalys i augusti 2022 som senior investeringsanalytiker. Efter en decennielång karriär har han omfattande erfarenhet av att analysera finansmarknaderna, med valutamarknaden som främsta fokus. Hans strategi är en blandning av fundamentala och tekniska analyser.

Charalampos blev certifierad finanstekniker (CFTe) från International Federation of Technical Analysts (IFTA) efter att ha blivit kursetta under studietiden och med högsta betyg klarat diplomexamen som anordnas av Society of Technical Analysts (STA). Han har en BSc-examen i matematik och en MSc-examen i aktuarie- och finansmatematik från Egeiska universitetet i Grekland. Han är även medlem av STA och med i CySEC-registret.

Research Team

Achilleas Georgolopoulos


Achilleas kom till XM som investeringsanalytiker i november 2022. Han har en BSc-examen i affärsekonomi från Middlesex University och en MSc-examen i matematisk trading och finans från Bayes Business School, City, University of London.

Efter att ha varit ett år på det brittiska finansministeriet som arbetsmarknadsekonom bestämde han sig för att gå över till den privata sektorn. Under nästan ett decennium arbetade han som räntestrateg för euroområdet vid UBS Investment Bank och Lloyds Bank i London. Achilleas tycker om att analysera växelkurs- och råvarumarknaderna och är övertygad om att obligationsmarknaden utgör finanssystemets kärna.