Vi planterar träd för framtiden – XM på uppdrag i Indonesien

Postat den 20 mars, 2018 klockan 08.20 GMT. Läs mer CSR

Under de senaste åren har XM jobbat kontinuerligt i olika delar av världen för att planerna för företagets samhällsansvar ska bli verklighet. Det senaste sådana projektet ägde rum i Indonesien, där behovet av miljöskydd är kritiskt stort.

Oavsett vilken del i världen vi bor i har miljön och ekosystemet en direkt påverkan på våra liv. Hos XM är vi inte bara medvetna om detta, utan vi agerar för att skydda dem och bidra till miljömässig hållbarhet.

Nyligen har många av XM:s teammedlemmar engagerat sig i att hjälpa till att återställa en del av det indonesiska mangroveekosystemet i Marunda, en stad i Norra Jakarta, Indonesien. Så många som 1 000 Mangrovefrön donerades av XM till det lokala samhället i Marunda.

I dagens läge har 80% av de indonesiska mangroveskogarna råkat ut för allvarlig skada. Det här, sett i ett miljömässigt sammanhang, innebär ett stort hot för biologisk mångfald och därmed för de samhällen vars inkomst och liv hänger på mangroveskogarna. För att bidra på ett meningsfullt sätt till samhället i Marundas liv och välmående gick vi samman med lokalborna för att återställa mangroveskogen genom att plantera fröna tillsammans.

Genom att plantera träd för framtiden är vi övertygade om att vårat gemensamma arbete med de engagerade lokalborna i Marunda kommer att ha en positiv påverkan på deras liv.