XM fick CFI.co-pris för tredje året i rad

Postat den 31:e Juli, 2020 klockan 08:57 GMT. Läs mer Nyheter

Vi är stolta över att kunna berätta att CFI.co:s domarpanel har tilldelat oss följande priser, som ett erkännande av vår globalt erkända tillförlitlighet och vårt decennielånga engagemang för vårt uppdrag:

  • Världens mest pålitliga mäklare 2020
  • Världens mest transparenta mäklare 2020
  • Som CFI-domarna själva motiverade det: ”Mäklaren erbjuder produkter och tjänster av hög kvalitet och arbetar ständigt för att utveckla sin verksamhet i syfte att säkerställa en snabb, effektiv och lyhörd respons när så krävs. Deras teknik, starka kassaflöde och nödvändiga resurser möjliggör supersnabba uttag och en utomordentligt effektiv handelsexekvering utan några requotes. Det är total transparens och inga dolda kostnader. Mäklar- och klientmedel hålls på första klassens banker och XM ligger alltid över de lägsta kapitalkvoterna (ett inträdeshinder för mindre respektive nya mäklare). Panelen är imponerad och menar att XM har många fler framgångar att hämta eftersom företaget har skapat en trygg och säker miljö för kunderna.”

    CFI.co (Capital Finance International) är en tryckt tidskrift och en onlineresurs med nyheter, analyser och kommentarer om de internationella marknaderna. Här behandlas tekniska innovationer och många andra faktorer som kan påverka dessa föränderliga marknader i syfte att göra det lättare att identifiera regioner, branschsektorer och företag med stor framgångspotential.

    Vi vill tacka CFI för de fina lovorden och för de båda priserna Världens mest pålitliga mäklare 2020 och Världens mest transparenta mäklare 2020 .