Tre år av XM-välgörenhet i Uganda

Postat den 22 november, 2019 klockan 13.04 GMT. Läs mer CSR

År 2017 inledde XM ett storskaligt välgörenhetsuppdrag med det goda syftet att donera medel och hjälpa lokalsamhället i Wakiso-distriktet i Uganda genom humanitärt arbete.

XM har deltagit i en gemensam insats för att hjälpa de barn i trakten som har det sämre ställt och stödja deras familjer, där vi har samarbetat med fader Antonios Mutyaba, en lokal präst som arbetar engagerat för att påverkar samhällets framtid, samt med välgörenhetsorganisationen Loving Hands.

Under årens lopp har XM genomfört ett flertal resor till Wakiso för att göra donationer, stärka kontakterna med lokalbefolkningen och sist men inte minst bygga upp den starka drivkraft som behövs för att åstadkomma efterlängtade livsförändringar för alla dem som inte själva kan göra sin röst hörd.

XM:s Uppdrag Uganda – att skapa lika möjligheter har omfattat följande nyckelåtgärder:

  • Byggande av enheten Aristotle Primary School i Wakiso 2017 för de barn som går på Young Comrades Primary School i Wakiso
  • Insamling av pengar och donation till Wakisos lokala barnhem genom XM-medarbetares välgörenhetsbruncher
  • Insamling av pengar genom försäljning av ugandiskt konsthantverk via interna hantverksmarknader
  • Invigning av enheten Aristotle Primary School och donationer av pengar, livsmedel och kläder till lokalsamhällena i Monde och Wakiso
  • Samarbete med välgörenhetsorganisationen Loving Hands i syfte att stödja ytterligare skolor samt utbildning av ännu fler barn i Uganda
  • Nya praktikmöjligheter på XM för ugandiska studenter
  • Initiativ för att samla in pengar för att täcka behoven hos över 70 flickor på barnhemmet St. Antonios of Monde
  • Byggande av ett kök i en ny tillbyggnad till barnhemmet St. Antonios of Monde

Nu i oktober besökte vi på nytt de ugandiska församlingarna tillsammans med representanter för stiftelsen Loving Hands för att fira det nya kök som uppförts och utrustats på barnhemmet Saint Antonios of Monde samt förse lokalbefolkningen med livsmedelsförnödenheter. På den här Ugandaresan hade vi dessutom bjudit med oss en av Cyperns mest ansedda barnläkare, dr Argyris Argyrou, som vaccinerade traktens barn och vuxna och även höll en hygienutbildning för att hjälpa dem att förbättra sina dagliga rutiner för person-, vatten-, livsmedels- och hushållshygien.

XM:s syfte med detta är att göra skillnad: att tillföra mening och värde till enskilda människors liv samt åstadkomma förändringar som formar framtiden. Vårt omfattande välgörenhetsuppdrag i Uganda har nu pågått i tre år – det är tre år av välgörenhetsinsatser som snabbt har växt till ett humanitärt projekt och fått extra skjuts tack vare många människors engagemang och omsorg. Vi skulle vilja tacka var och en som har hjälpt oss att göra detta till verklighet.