Två forexseminarier har genomförts i Malaysia

Postat den 22:e Augusti, 2017 klockan 07:22 GMT. Läs mer Nyheter

Sedan februari i år har XM hållit ett stort antal kostnadsfria seminarier i olika städer i Malaysia för att utbilda handlare om onlineforexhandel, från det allra mest grundläggande till mer avancerade delar av handelsteknik.

Den 29 juli började vi vår andra seminarieserie i Malaysia, i staden Malaka, följt av Terengganu den 19 augusti. I de båda städerna var vi nöjda över att se nivån av intresse som visades av lokala handlare som deltog vid vårt seminarie för att lära sig mer om handelstekniker som kan hjälpa dem uppnå sina investeringsmål med mer pålitliga handelsstrategier.

I både Melaka och Terengganu levererade forexinstruktören Zulle Razak en presentation om ämnet Confluencetekniker inom forexhandel genom att även demonstrera korrekt användning av flera olika tekniker som är användbara inom forexspothandel.

Det interaktiva en-dagsseminariet och workshoppen hade utformats för alla som önskade få praktisk information om de viktigaste delarna av onlineforexhandel, förstå hur marknadstrender och prisåtgärder fungerar och lära sig hur man använder verktyg för teknisk analys med större noggrannhet. Handelspsykologi och riskhantering var något som Zulle Razak tog upp speciellt, där målet var att precisera faktorerna som kan påverka handelsbeslut och ge seminariedeltagarna råd om varför dessa bör anses vara oumbärliga inom professionell handel.

Vi tackar alla de som deltog vid seminarierna i Melaka och Terengganu, och hoppas att vi kan träffas igen under våra kommande seminarier i Kedah, Kota Bahru och Kuantan under hösten.

Klicka här för att läsa mer om våra kommande evenemang och för registrering i god tid.