XM och ActionAid hjälper behövande barn

Postat den 4 juli, 2022 klockan 08.30 GMT. Läs mer CSR

Sedan 2017 har XM och ActionAid stöttat 40 behövande barn samt deras familjer och samhällen i Bangladesh, Sierra Leone och Zambia.

Vi har varit med och försett särskilda fadderbarns familjer med matpaket efter svår torka, byggt ett nytt barnhem som stöder flickors rätt till utbildning och anordnat jordbruks¬utbildningar för att bekämpa fattigdom och undernäring.

Genom våra socialt ansvarstagande initiativ arbetar XM för att förändra världen till det bättre. Vi är stolta över att stödja välgörenhetsorganisationer som hjälper missgynnade barn världen över att leva ett bättre liv, utvecklas och nå sin fulla potential.

ActionAid har förändrat barns liv i nästan 50 år. För att läsa mer om deras projekt och själv lämna ett bidrag, se deras webbplats.