XM anser att inget barn ska behöva vara utan skoluniform

Postat den 13 oktober, 2021 klockan 08.53 GMT. Läs mer CSR

XM donerade nyligen nya skoluniformer till barnen på Kofinous flyktingcenter på Cypern.

Vi är många som känner lite extra för flyktingarna och deras situation då oskyldiga familjer tvingas lämna sina hem av skäl som ligger bortom deras kontroll. Vissa av dem har tagit sin tillflykt till Kofinous flyktingcenter på Cypern. Men dessa människor behöver inte bara tillgodose sina grundläggande behov i form av mat och logi utan även hitta ett nytt mål i livet och börja bygga upp sin tillvaro på nytt. För många barn innebär detta att gå i skolan och lägga grunden inför framtiden.

För att hjälpa dessa oskyldiga offer att finna sig till rätta i sin nya tillvaro har XM donerat skoluniformer till barnen på centret. Det är en liten handling, men kommer förhoppningsvis att hjälpa dem att känna att de hör till.

Vi känner ett starkt engagemang för att hjälpa personer som är mindre lyckligt lottade samt att skapa lika möjligheter. Vi kommer att genomföra ännu fler socialt ansvarstagande initiativ framöver, för att hjälpa så många vi bara kan.