XM fortsätter att stödja Läkare utan gränser

Postat den 7 februari, 2023 klockan 11.39 GMT. Läs mer CSR

Som en del i vårt engagemang för CSR-frågor och vår hjälp till behövande världen över har vi nyligen skänkt pengar till Läkare utan gränser.

Detta var vårt 48:e och sista CSR-initiativ under 2022 där vi fortsatte med vårt fortlöpande stöd till Läkare utan gränser.

Vårt nyhetsflöde fylls varje dag av inlägg om krig, konflikter, naturkatastrofer och andra händelser som leder till mänskligt lidande och kräver omedelbara sjukvårdsinsatser. Ibland förlorar människor tillgång till bastjänster som vi själva tar för givna, som renhållningssystem eller tillgång till säkert dricksvatten. Och när vi själva reagerar med en blandning av chock och nedstämdhet, ser Läkare utan gränser till att agera.

Läkare utan gränser är en global medicinsk humanitär organisation som tillhandahåller hjälp var det än behövs. Organisationens arbete vägleds av medicinsk etik och principerna om oberoende, neutralitet, opartiskhet och ansvarighet. Det är en vision som ligger nära vårt eget CSR-uppdrag: att påverka behövande personers livskvalitet i positiv riktning världen över.

Läkare utan gränser har över 30 000 medarbetare inom sjukvård, logistik och administration och dessa arbetar dagligen i program i mer än 60 länder världen över.

Vår donation gick till den grekiska enheten av Läkare utan gränser som grundades 1990. Sedan dess har medlemmarna deltagit i olika uppdrag i länder som Syrien, Haiti, Palestina, Rwanda, Etiopien och Afghanistan. I Grekland arbetar organisationen bland annat med att ge humanitär medicinsk hjälp till flyktingar och migranter, grundläggande sjukvård till utsatta människor samt bidra till att öka allmänhetens medvetenhet.

Du kan läsa mer om Läkare utan gränser och själv skänka en gåva här.