XM:s välgörenhetsevenemang med YKAKI till stöd för barn med cancer

Postat den 5 augusti, 2019 klockan 08.16 GMT. Läs mer CSR

Inom ramen för vårt samhällsansvarsarbete anordnade XM den 17 juli i år ett evenemang i Indonesien i samarbete med den lokala välgörenhetsorganisationen YKAKI. XM bidrog med en stor donation för att lindra den svåra situationen för cancerdrabbade barn.

Vår engagerade personal deltar aktivt i XM:s välgörenhetsarbete och besöker mycket olika delar av världen där lokalsamhällena är i behov av hjälp. I juli i år återvände de till Indonesien för att överlämna en donation till den lokala YKAKI-stiftelsen som i första hand ska stödja cancerdrabbade barn och deras familjer.

I vår strävan att höja välbefinnandet för de barn som kämpar mot denna verkligt svåra sjukdom donerade XM ett stort antal livsmedel till YKAKI, inklusive nödvändighetsartiklar och tillbehör till spädbarn samt bad-, hygien- och rengöringsartiklar och utbildningsmateriel till barn, t.ex. skolböcker och leksaker.

XM är övertygat om betydelsen av att öka allmänhetens medvetenhet om viktiga samhällsfrågor som drabbar tiotusentals människor och att ge stöd till behövande grupper. Med detta som ledstjärna genomförde vi samarbetet med YKAKI. Välgörenhetsevenemanget tillsammans med YKAKI:s engagerade personal och många av de barn som de samlar ihop pengar till är en särskild dag för oss som vi minns med extra glädje.