XM gör donation till MAPFRE Panamerican University Community Center

Postat den 11 mars, 2020 klockan 11.36 GMT. Läs mer CSR

Den 7 mars i år tog XM initiativ till ännu ett betydelsefullt evenemang kopplat till vårt samhällsansvar. Det här evenemanget genomfördes i Mexico City och syftade till att göra en donation till MAPFRE Panamerican University Community Center.

Det aktuella evenemanget genomfördes i samarbete med MAPFRE-stiftelsen som har en bred verksamhet för att ge missgynnade människor bättre livskvalitet, hälsa och utbildning. Eftersom alla XM:s välgörenhetsdonationer handlar om att ge tillbaka till samhället var vårt syfte att på ett ändamålsenligt sätt bidra till det kontinuerliga arbete som utförs av MAPFRE Panamerican University Community Center.

Under endagsevenemanget träffade våra XM-medarbetare styrelseledamöter i MAPFRE samt flera barn från närområdet och deras familjer i syfte att donera en stor mängd utbildningsmaterial av olika slag som ska främja inlärningsprocessen för de barn som stöds genom MAPFRE. Eftersom stiftelsens utbildningsprogram först och främst inriktas på ungdomar som lever i stor fattigdom, utan de grundläggande förhållanden som kan lägga grunden till ett värdigt liv, kan XM:s donation bidra till att överbrygga skillnaderna mellan nuvarande brister och nödvändiga resurser.

På XM:s vägnar skulle vi vilja uttrycka ett speciellt tack till Yazmín Mendoza, som är chef för socialt engagemang vid Panamerican-universitet, samt Nydia Valenzuela, chef för MAPFRE-stiftelsen, som hjälpte oss att möjliggöra det här evenemanget.