XM donerar till offer för bränderna i Grekland

Postat den 31 juli, 2018 klockan 12.42 GMT. Läs mer CSR

Som ett initiativ för att hjälpa till att hantera skadorna som har skapats av bränderna i Grekland i juli donerade XM 5 000 EUR till offren och deras familjer, för att hjälpa dem igenom det trauma de har upplevt.

Antalet dödsoffer har nått över 70 och antalet överlevande 200, som har lidit kraftigt av de skogsbränder som spridit sig snabbt runt Aten, Greklands huvudstad. Siffrorna stiger varje dag, och 700 personer har evakuerats, framförallt från Matiområdet.

Katastrofen har inte bara föranlett oro hos XM, utan även inspirerat till åtgärd: direkta insatser för att hjälpa till att lindra lidandes hos offer och deras närstående.

Den donation XM har gjort har som mål att erbjuda hjälp till de som har påverkats av bränderna i Grekland, och det är även ett tecken på vår starka vilja att hjälpa de som lider och behöver någon på sin sida.

Efter den tragiska händelsen vill XM uttrycka sin djupaste sympati med offren och deras familjer i hopp om att det finansiella stödet kommer att bidra till deras välbmående och återhämtning.