XM donerar till stiftelsen GMA Kapuso för att bekämpa covid-19

Postat den 15 maj, 2020 klockan 09.57 GMT. Läs mer CSR

I vår strävan att bidra till många olika länders samhällsmål och de utsatta samhällen som är i behov av stöd donerade XM den 7 maj pengar till stiftelsen GMA Kapuso på Filippinerna för att bekämpa covid-19 i önationen.

Världen över görs nu desperata insatser för att behandla covid-19-smittade personer och skydda de personer som exponeras för smittan. Detta arbete fortsätter även på Filippinerna där stiftelser som GMA Kapuso samlar in donationer och hittills har stött hela sju olika sjukhus.

För att främja de mål som GMA Kapuso arbetar för genom sitt lokala samhällsfokus – dvs. att hjälpa fattiga familjer och ge medicinska förnödenheter till frontlinjespersonal – gav XM en donation till stiftelsen den 7 maj. Genom vår donation vill vi bidra till GMA Kapusos initiativ att hjälpa sjukvårdspersonal på sjukhusen i landet. Deras oförtröttliga insatser är otroligt viktiga för att rädda liv.

Även om det värsta av pandemin verkar vara över i många länder, är det dödliga viruset fortfarande ett stort hot mot världens befolkning. Vi på XM är övertygade om att varje solidaritetshandling är ett steg i riktning mot att vi tillsammans kan vinna kampen mot covid-19.