XM donerar till Childhope Philippines

Postat den 26 maj, 2022 klockan 13.20 GMT. Läs mer CSR

XM har lämnat en välgörenhetsdonation till den filippinska icke-statliga organisationen Childhope för att stödja dess humanitära arbete.

Hundratusentals barn lever på Filippinernas gator. Många av dem är övergivna och lever i yttersta fattigdom i Manilaregionen. XM har nu lämnat en donation till Childhope som ständigt arbetar för att skydda barns rättigheter och påverka livskvaliteten för ungdomar som försörjer sig ute på gatorna. XM:s pengar till Childhope ska användas till att dela ut hygienpaket, livsmedel, läkemedel och andra förnödenheter till de behövande.

Även om fattigdomstalen snabbt når överväldigande nivåer och övergivna barn fortfarande är ett allvarligt problem får man inte glömma att varje humanitär insats är viktig. Att öka medvetenheten och bidra till välgörenhetsorganisationers insatser för att skydda barns rättigheter är och förblir en hörnsten i XM:s CSR-arbete.