XM donerar till Saigonchildrens hjälpfond mot covid-19

Postat den 21 april, 2020 klockan 09.42 GMT. Läs mer CSR

Sedan coronapandemin bröt ut har XM med hela sin tyngd arbetat för att mildra det enorma hot som den nya pandemin utgör mot människors liv.

I sin strävan att bidra till utsatta samhällens hjälpinsatser gav XM den 15 april en donation till den katastrofhjälpsfond mot covid-19 som förvaltas av Saigon Children’s Charity CIO (Saigonchildren), en vietnamesisk stiftelse som hjälper missgynnade barn och ungdomar i Vietnam.

Medan det globala antalet infektioner som orsakats av viruset covid-19 är nu över 2 miljoner, är det attityden att alla måste hjälpa till och visa solidaritet som förenar oss människor. Barns hälsa står också på spel eftersom de är lika exponerade för den dödliga sjukdomen som vuxna. När XM:s samhällsansvar når ut till de lokalsamhällen som löper allra störst risk, är vi tryggt förvissade om att donationen till Saigonchildren med förenade krafter kan hjälpa stiftelsen att värna om vietnamesiska barns fysiska och mentala hälsa.

Vill du hjälpa till? I så fall kan du bidra med din donation till Saigonchildrens katastrofhjälpsfond mot covid-19 -> här.