XM donerar till MIASA för att stödja arbetet mot psykisk ohälsa i Malaysia

Postat den 22 september, 2021 klockan 08.56 GMT. Läs mer CSR

Som ett led i XM:s pågående arbete för att hjälpa behövande människor världen över donerade vi nyligen till Mental Illness Awareness & Support Association (MIASA) i Malaysia.

Denna välgörenhetsorganisation med bas i Selangor stöder andra organisationer och vårdgivare genom olika program och stödinitiativ.

MIASA upprättades 2017 av Puan Anita Abu Bakar och har blivit banbrytande i arbetet för psykisk hälsa. Organisationen arbetar enligt en återhämtningsmodell där man upprättar särskilda föreningslokaler, ”The Orchid Clubhouse”, som fungerar som ett krishanterings- och aktivitetscenter som är öppet för alla.

Vi stöder fullt ut MIASA:s arbete för att öka medvetenheten om vikten av en god psykisk hälsa och de stödprogram organisationen erbjuder de drabbade. XM är fast beslutet att hjälpa behövande och mindre lyckligt lottade världen över med våra pågående och framtida initiativ för att ta ett socialt ansvar.

För att läsa mer om MIASA (Mental Illness Awareness & Support Association) i Malaysia och kanske själv donera pengar, kan du gå till deras webbplats som du hittar här.