XM stöder organisationen SPRW i Pakistan

Postat den 15 maj, 2023 klockan 12.31 GMT. Läs mer CSR

XM stöder organisationen Sahara Public Rights Welfare inför ramadan.

Som ett led i XM:s fortlöpande sociala uppsökande arbete skänkte vi både livsmedel och pengar för att täcka de grundläggande och medicinska behoven hos SPRW-centrets patienter.

Organisationen Sahara Public Rights Welfare, som grundades 1988, har hjälpt områdets sjuka och gamla, personer med fysiska och psykiska nedsättningar samt barn i över trettio år. Efter att ha startat från noll är det nu en stor organisation som hjälper ett stort antal människor.

Vi besökte deras äldreboende Sahara Village i Karachi, Pakistan, där de erbjuder daglig omvårdnad, medicinsk vård, rekreationsverksamhet, samhällsengagemang och boende för äldre patienter.

Vårt besök på centret var otroligt givande. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta med SPRW-centret framöver. Du kan läsa mer om det och själv lämna ett bidrag via denna länk.