XM donerar till UNHCR för att hjälpa flyktingar

Postat den 4 mars, 2022 klockan 14.35 GMT. Läs mer CSR

XM donerade nyligen till FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, för att stödja deras arbete för att hjälpa flyktingar som flyr från konflikten.

Redan nu beräknas cirka 1 miljoner flyktingar ha lämnat Ukraina för att ta sig till grannländerna. UNHCR räknar med att antalet kommer att öka till hela 4 miljoner efterhand som situationen på plats förvärras.

UNHCR tillhandahåller logi och basförnödenheter till behövande familjer. Organisationen ger också ekonomiskt stöd till de mest behövande och eftersträvar varaktiga lösningar för deras flyktingstatus. Genom sitt skyddsklusterprogram erbjuder UNHCR även stöd till människor som har drabbats av interna tvångsförflyttningar.

Som ett led i sina olika initiativ för socialt ansvarstagande stöder XM kontinuerligt viktiga insatser, t.ex. det arbete som UNHCR utför i Ukraina.

För att läsa mer om UNHCR:s arbete i Ukraina och själv lämna en gåva, gå till deras webbplats här.