XM donerar till Vietnam Young Physicians Association

Postat den 21 januari, 2021 klockan 10.30 GMT. Läs mer CSR

Under den naturkatastrof som nyligen inträffade i mellersta Vietnam drabbades provinserna Quang Binh, Quang Tri och Thua Thien Hue av kraftiga skyfall, vilket ledde till översvämningar i många områden, vilket inbegrep byar, städer, vägar och annan infrastruktur. Många människor blev isolerade och förlorade sina hem med boskap och fjäderfä och är i akut behov av hjälp för att kunna återgå till ett normalt liv.

Som en del av vår CSR-policy och våra CSR-initiativ lämnade vi därför den 22 november 2020 en donation till Vietnam Young Physicians Associations program For Central People för att hjälpa och stödja översvämningsoffren med flytvästar, vattenrenare, pontonbåtar och annat de behöver, t.ex. läkarundersökningar, kostnadsfria läkemedel och gåvor.

Vietnam Young Physician Association, som grundades 1990, är en av de mest välkända icke-vinstdrivande välgörenhetsorganisationerna i Ho Chi Minh-staden. Den består av en grupp läkare som regelbundet uppmanar privatpersoner, donatorer och andra organisationer att lämna donationer för att stödja barn med orala defekter utan tidigare kirurgiska ingrepp samt hälso- och sjukvårdssektorn i stort.

Vi känner ett fortsatt starkt engagemang att hjälpa så många missgynnade människor som möjligt, så att deras familjer och samhällen kan överleva och utvecklas. Vi kommer att fortsätta stödja Vietnam Young Physician Association liksom andra välgörenhetsorganisationer framöver.