XM – sex år av välgörenhetsarbete i Uganda

Postat den 6 juni, 2022 klockan 07.07 GMT. Läs mer CSR

År 2017 genomförde XM sina första humanitära insatser för att hjälpa behövande barn i Uganda. Dessa har sedan följts av en rad olika välgörenhetsevenemang – alla med det gemensamma syftet att skapa en ljusare framtid för de mindre gynnade.

På XM:s huvudkontor i Cypern hade vi nyligen möjlighet att välkomna fader Antonios Mutyaba, en verkligt beundransvärd präst från Wakiso-distriktet i Uganda. I samband med detta kunde vi uppmärksamma vårt givande samarbete och planera vårt kommande välgörenhetsarbete tillsammans. Vår första gemensamma insats med fader Antonios 2017 har följts av många fler och vårt humanitära arbete har kommit att omfatta alltfler ugandiska barn för att skapa lika möjligheter för alla.

Under de gångna åren har XM byggt starka band med fader Antonios, som på egen hand drev ett barnhem i i Wakiso-distriktet där över 400 barn fick mat, utbildning och fostran. Därefter har XM bidragit till uppbyggnad och vidareutveckling av en skolbyggnad, samlat in och donerat pengar till det lokala barnhemmet i Wakiso och samarbetat med välgörenhetsorganisationen Loving Hands för att stödja fler skolor och utbildning till ännu fler barn i Uganda.

På XM tror vi starkt på att bygga en ljusare värld för kommande generationer – och detta är bara möjligt med människor som är så engagerade för livslångt välgörenhetsarbete som fader Antonios.