XM samarbetar med Aldeas Infantiles för barnens välfärd

Postat den 31 januari, 2020 klockan 08.27 GMT. Läs mer CSR

Den 6 december 2019 slutförde XM ett av sina senaste framgångsrika välgörenhetsevenemang, denna gång i den peruanska huvudstaden Lima, i samarbete med den lokala icke-vinstdrivande organisationen Aldeas Infantiles SOS.

Det hela startade som ett initiativ för att uppmärksamma samhället om vikten av barns välfärd, utbildning och mänskliga rättigheter redan från tidig ålder, och medarbetare från vårt latinamerikanska team tillbringade en dag på plats hos Aldeas Infantiles SOS, där en välgörenhetsdonation överlämnades för att stödja organisationens goda sak.

Våra nio engagerade medarbetare, vars vision om att skydda barnens rättigheter går hand i hand med det välgörenhetsarbete som Aldeas Infantiles SOS bedriver, överlämnade en gåva från XM i form av hållbara livsmedel i syfte att motverka barnens missgynnade ställning.

Under välgörenhetsevenemanget tog XM:s medarbetare tillfället i akt att få kvalitetstid tillsammans med barnen på plats och deras engagerade personal. Det diskuterades även möjligheter till ytterligare samarbete i form av framtida gemensamma insatser med XM och Aldeas Infantiles SOS.

Vi är övertygade om att varje gåva och varje ögonblick som läggs på en god sak är en värdefull satsning och fortsätter oförtrutet att arbeta med våra humanitära insatser världen över till gagn för alla dem som förtjänar ökad livskvalitet och lika sociala rättigheter.