XM stöder MyCARE efter Malaysia-översvämning

Postat den 22 mars, 2022 klockan 09.20 GMT. Läs mer CSR

XM har nyligen samarbetat med MyCARE i ett projekt i Malaysia för att hjälpa offren för den översvämningskatastrof som drabbade stora delar av landet i december 2021.

MyCARE är en ideell välgörenhetsorganisation som är erkänd av FN:s ekonomiska och sociala råd och har arbetat outtröttligt för att få ut hjälp till de familjer som är hårdast drabbade av förödelsen.

Översvämningen har lett till att människor har dött, men också till materiella skador, förstörda skördar, döda boskap och försämrade hälsoförhållandena till följd av vattenburna sjukdomar.

Pengarna vi hade fått ihop delades ut i tre faser under januari. Den första fasen omfattade röjning av staden Karak i Pahangi-området. Detta följdes av två faser då baslivsmedel och grundläggande förnödenheter distribuerades till familjer i Tampin och Gemencheh i Negeri Sembilan-området och staden Shah Alam i Selangor-området. Detta område drabbades också hårt under monsunperioden efter katastrofen.

Det här projektet är det största som XM har bidragit till i Malaysia och utgör en del av vårt övergripande mål att hjälpa nödställda människor världen över.

Du kan läsa mer om MyCARE och själv lämna en gåva via länken här.