XM ger välgörenhetsdonation till Darul Insyirah

Postat den 30 augusti, 2019 klockan 07.48 GMT. Läs mer CSR

XM gav nyligen en välgörenhetsdonation till det malaysiska dagcentret Darul Insyirah. Donationen är ett av XM:s flera pågående samhällsansvarsinitiativ som genomförs med den uppriktiga ambitionen att bidra positivt till människors och samhällens liv på olika håll i världen.

För att stödja Darul Insyirah i Bangi reste våra XM-medarbetare den 9 augusti till delstaten Selangor i Malaysia i syfte att ge en donation till detta dagcenter som arbetar särskilt med att ge äldre personer utbildning.

XM delar Darul Insyirahs synsätt om att vi ska se upp till våra äldre och att utgångspunkten för detta ska vara att ge dem förutsättningar för att bygga upp sociala kontakter och odla sina intressen på ålderns höst. Detta är något XM bidrar till genom att främja dagcentrets program för livslångt lärande.

Äldre personer har precis lika stor rätt som yngre generationer att nå sina utbildningsmål och satsa på personlig utveckling. XM gav därför en donation bestående av LCD-projektorer, whiteboardtavlor, möbler och andra typer av utbildningsmaterial till Darul Insyirah för att främja deras lärandemål.

Visst är barnen vår framtid, men de äldre utgör den fasta bas som vi kan bygga våra barns framtid på. Äldre är en precis lika värdefull samhällsresurs var de än bor och de har lika stor rätt att leva fullödiga liv. Medarbetarna från vårt företag besökte den lokala äldregruppen på Darul Insyirah och de fick en dag tillsammans som präglades av tanken att varje förändring kan nå våra medmänniskors hjärtan och förbättra deras liv.