XM ger ytterligare donationer för att stödja kampen mot covid-19

Postat den 27:e April, 2020 klockan 05:00 GMT. Läs mer CSR

XM fortsätter med sina filantropiska insatser för att stödja den hårda kampen mot den nya coronapandemin.

XM fullgör sitt åtagande om att fortsätta stödja krisutsatta lokalsamhällen i sydöstra Asien. Företagets donationer till den vietnamesiska stiftelsen Saigon Children’s Charitys hjälpfond följdes snart av ytterligare donationer – den här gången för att stödja sjukvårdspersonal och sjukhus som arbetar i frontlinjen och gör viktiga insatser för att rädda liv.

I samarbete med den indonesiska webbportalen Hipwee gav XM den 6 april en donation till portalens välgörenhetsinitiativ PelukJauh för att kunna förse sjukhuspersonal i Indonesien med personlig skyddsutrustning. En kort tid därefter, den 9 april, gjordes ännu en donation till den malaysiska stiftelsen MyFund Actions katastrofhjälpsfond. Denna stiftelse samlar även in pengar till viktig skyddsutrustning för den personal som står i frontlinjen. De behöver denna utrustning både i sin outtröttliga kamp för att behandla patienter och för att skydda sina egna liv.

I ett läge där hela världen står enad kan varje gest av generositet och medmänsklighet försätta berg.