XM samarbetar med UNHCR för att hjälpa utsatta flyktingbarn

Postat den 15:e Mars, 2022 klockan 10:06 GMT. Läs mer CSR

XM har ingått samarbete med FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, till stöd för deras krishanteringsprojekt som stöder och skyddar ensamma flyktingbarn som kommer till Grekland.

Enligt beräkningar finns det i nuläget över 5 000 ensamkommande flyktingbarn i Grekland. Av dessa befinner sig endast 2 225 barn i ett passande, säkert boende och får lämplig omvårdnad.

UNHCR har inrättat en krishanteringsmekanism för ensamkommande utsatta barn. Denna mekanism omfattar framför allt en telefonlinje som är tillgänglig på sex olika språk 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan. Syftet med denna linje är att identifiera och spåra behövande barn och tillhandahålla säkert boende för barn som tar kontakt för att få hjälp eller som identifieras som utsatta.

XM har erbjudit sitt stöd till denna viktiga tjänst som ett led i ett brett spektrum av olika initiativ för socialt ansvarstagande som alla har ett övergripande mål: att göra världen till en bättre plats.

För att få mer information om det arbete som UNHCR utför i Grekland och lämna ett bidrag, gå till deras webbplats här.