XM gör donation till Famagustas allmänna sjukhus i kampen mot covid-19

Postat den 31 mars, 2020 klockan 11.32 GMT. Läs mer CSR

Den 30 mars gjorde XM en donation till Famagustas allmänna sjukhus på Cypern i syfte att bidra till den orubbliga kampen mot covid-19.

Den snabba spridningen av infektioner orsakade av coronavirus saknar motstycke och har lett till att en rad sjukhus och kliniker världen över går på knäna. Inte heller Cypern står förskonat i detta. Famagustas allmänna sjukhus, som är referenssjukhus för patienter smittade med det nya coronaviruset, står också inför ett drastiskt nödläge med ett växande antal patienter som lider av den dödliga sjukdomen.

XM:s donation till Famagustas allmänna sjukhus är ett försök att tillgodose den lokala sjukvårdspersonalens behov just nu för att kunna hantera akutfallen och klara krisen med nödvändig medicinsk utrustning på intensivvårdsavdelningarna.

I dessa tider är läkare och annan sjukvårdspersonal bland de allra mest utsatta grupperna: de befinner sig i frontlinjen och exponeras dagligen för covid-19 samtidigt som de gör sitt yttersta för att rädda liv, Men vi är övertygade om att det finns hopp om att denna sjukdom kan bekämpas om vi går samman och ger vårt stöd till dem som i så hög grad hjälper oss att hålla oss friska.