XM vinner silverpris på Cyprus HR Awards 2020

Postat den 13:e April, 2021 klockan 09:59 GMT. Läs mer Nyheter

Vi är stolta att meddela att Cyprus HR Awards 2020 måndagen den 8 mars 2021 tilldelade oss silverpriset i kategorin HR-handlingsplan för COVID-19 – Verksamhet som vanligt under ett ovanligt 2020 som erkännande av vår innovativa personalpolicy under pandemin.

Sedan mars 2020 har vi framgångsrikt genomfört en snabb och samordnad respons för alla våra avdelningar och team i alla städer och länder där vi bedriver verksamhet, så att våra medarbetare är trygga och kan fortsätta bedriva verksamheten på ett framgångsrikt sätt. I över 1 år nu har XM:s medarbetare arbetat på ett säkert sätt hemifrån samtidigt som de har fortsatt att verka för och ta del av koncernens framgångar och tillväxt.

Vi har framgångsrikt anpassat vår HR-policy för att stödja personalen som arbetar hemifrån. Vi tog oss an de nya förutsättningarna som ett nytt, spännande projekt och genomförde framgångsrikt vår HR-handlingsplan för COVID-19 som omfattade följande åtgärder:

  • Genomföra och följa upp åtgärder för hälsa och säkerhet
  • Upprätta infrastruktur för arbete hemifrån
  • Delta i formell och informell kommunikation
  • Skapa förutsättningar för rekrytering, urval och personalintroduktion på distans
  • Erbjuda fler alternativ för e-lärande
  • Hålla en hög teamanda genom att se till så att personalen mår bra och anpassa ersättning och förmåner
  • Cyprus HR Awards 2020 anordnades av BOUSSIAS Cyprus för att öka medvetenheten om alla innovativa åtgärder och metoder som tillämpas av cypriotiska organisationer för att hantera utmaningarna i samband med COVID-19-pandemin.

    Från oss alla här på XM vill vi tacka Cyprus HR Awards 2020 för deras erkännande och för det silver-pris de tilldelade oss i kategorin HR-handlingsplan för COVID-19 – Verksamhet som vanligt under ett ovanligt 2020.