XM stöder utbildning till behövande barn i Vietnam

Postat den 31 oktober, 2022 klockan 12.12 GMT. Läs mer CSR

XM har nyligen lämnat en donation till organisationen HCWA (Ho Chi Minh City Child Welfare Association) i Vietnam för att ge missgynnade barn tillgång till kvalitetsutbildning, oavsett deras omständigheter.

Vietnam är fullt av barn som lever på gatan och inte vet när de ska få nästa mål mat, som letar efter någonstans att bo utan föräldrar som misshandlar dem och som lider av fysisk och mental ohälsa. Vad de verkligen behöver är trygghet, en varm famn och chansen till en bättre framtid.

HCWA erbjuder det skydd, den utbildning och det stöd dessa barn så desperat behöver. Organisationen ser till att dessa barn kan få tillgång till utbildning och hjälper dem att överleva för att sedan leva ett fullvärdigt liv som vuxna.

Vår donation går till stipendier för 10 av de elever som organisationen tar hand om, så att de ska kunna fortsätta sin skolutbildning. Donationen kommer även att täcka transportkostnaderna för organisationens volontärer som arbetar oförtröttligt för att förändra deras liv.

HCWA grundades för mer än 30 år sedan och är en ideell samhällsorganisation som erbjuder ett stödsystem för missgynnade barn som löper risk att fara illa, utnyttjas sexuellt eller för arbete eller drabbas av narkotikamissbruk och sjukdomar som hiv/aids. Hittills har organisationen hjälpt över 300 000 barn genom att återintegrera dem i samhället och ge dem den bas de behöver för att leva ett stabilt liv.

Det övergripande målet – att skapa ett samhälle där barn kan få blomma ut och stödja organisationer som arbetar för de allra mest utsatta – utgör själva kärnan i vårt program för samhällsansvar. Tidigare i år stödde vi även en organisation som arbetar för barn i Saigon genom att ge skolutrustning till missgynnade barn.

Läs mer om hur HCWA hjälper utsatta barn och bidra till deras verksamhet här.